Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

Jaunieši, kuri nestrādā un nemācās

Informācija par jauniešiem, kuri nestrādā un nemācās tiek iegūta no darbaspēka izlases veida apsekojuma, kas notiek nepārtraukti. Apsekojums ļauj novērtēt Latvijas iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti gada, ceturkšņa un mēneša periodos.

Par jauniešiem, kuri nestrādā un nemācās (angļu val. NEET), tiek uzskatītas 15–29 gadu vecas personas, kuras nestrādā, nemācās un neapgūst arodu.

 Tāpat kā bezdarbnieku skaitu, arī jauniešu, kuri nestrādā un nemācās skaitu ietekmē izmaiņas darba tirgū.

Jauniešu, kuri nestrādā un nemācās, īpatsvars (angļu val. NEET rate) ir nozīmīgs rādītājs, kas ietverts arī Apvienoto Nāciju Organizācijas noteiktajos Ilgtspējīgas attīstības mērķos. Būtiski samazinot šo jauniešu īpatsvaru, notiek virzība uz noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, kā arī pilnīgu un produktīvu nodarbinātību.