Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Preses relīze

Latvijā katrā ceturtajā mājsaimniecībā dzīvo vismaz viens bērns

2021. gada sākumā Latvijā bija 824,8 tūkst. privāto mājsaimniecību1, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) tautas un mājokļu skaitīšanas2 dati. No visām Latvijas mājsaimniecībām 217,3 tūkst. jeb 26,3 % dzīvo vismaz viens nepilngadīgs bērns.

Sievietes vairāk nekā vīrieši dzīvo vienatnē

Visvairāk Latvijā ir vienas personas mājsaimniecību – 41,1 %. Šādas mājsaimniecības visbiežāk sastopamas Rīgā (45 %), Latgalē (42,5 %), bet visretāk – Pierīgā (36,8 %). 58,7 % no visām vienas personas mājsaimniecībām dzīvo sievietes, kas skaidrojams ar to, ka sieviešu īpatsvars iedzīvotāju skaitā ir lielāks, jo sievietes vidēji nodzīvo 9–11 gadus garāku mūžu nekā vīrieši. Augstākais sieviešu īpatsvars vienas personas mājsaimniecībās novērojams Kurzemē (60,4 %) un Latgalē (60,2 %).

Ceturtdaļā jeb 25,5 % mājsaimniecību dzīvo divas personas, katrā trešajā (29,7 %) – 3–5 personas.

Latvijā sešu un vairāk personu mājsaimniecības (ieskaitot visas personas, kuras apdzīvo vienu mājokli - gan vecāki ar bērniem, gan vairākas paaudzes) ir 3,7 %. Visvairāk šādu mājsaimniecību ir Pierīgā (5,4 %) un Vidzemē (5,3 %), bet vismazāk to ir Rīgā (2,2 %).

Trīs vai vairāk bērni biežāk Vidzemes un Zemgales mājsaimniecībās

2021. gada sākumā Latvijā pavisam bija 358,5 tūkst. bērnu, no kuriem 1,1 tūkstoši jeb 0,3 % dzīvoja institucionālajās mājsaimniecībās3 . No visām mājsaimniecībām ar bērniem 54 % mājsaimniecību ir viens bērns, 32,9 % - divi bērni, 13,1 % - trīs un vairāk bērni.

Vislielākais mājsaimniecību ar bērniem īpatsvars ir Pierīgā (32 %), kam seko Zemgale (27,5 %), Vidzeme (26,3 %), Kurzeme (26,1 %), Rīga (24,7 %). Tikai katrā piektajā (22,5 %) Latgales mājsaimniecībā ir vismaz viens bērns.

Visos Latvijas reģionos izplatītākais bērnu skaits mājsaimniecībā ir viens bērns. Visbiežāk tikai viens bērns ir Rīgā (59,1 % no visām mājsaimniecībām ar bērniem) un Latgalē (57,3 %), savukārt Pierīgā mazāk par pusi no visām mājsaimniecībām ar bērniem – 48,9 %.

Pierīgā ir lielākais mājsaimniecību ar diviem bērniem īpatsvars – 36 %, bet mazāk tādu mājsaimniecību ir Latgalē un Rīgā – attiecīgi 30,7 % un 31,4 %. Arī trīs bērnu mājsaimniecību īpatsvars Latgalē un Rīgā ir mazāks nekā citos reģionos – attiecīgi 11,9 % un 9,6 %. Lielākais mājsaimniecību ar trīs un vairāk bērniem īpatsvars ir Vidzemē un Zemgalē – 16,4 % un 16,1 %.

Privātajās mājsaimniecībās dzīvo 1 mlj. 867 tūkst. personas jeb 98,6 % iedzīvotāju. Vidējais iemītnieku skaits mājsaimniecībā ir 2,26. Ārpus privātajām mājsaimniecībām – institucionālajās mājsaimniecībās (piemēram, bērnu un veco ļaužu aprūpes iestādēs, cietumos u. c.) – pastāvīgi dzīvo 25,9 tūkst. jeb 1,4 % iedzīvotāju.

Metodoloģiskie skaidrojumi

 

1Privātā mājsaimniecība – ietver visas vienā mājoklī jeb dzīvojamā vienībā dzīvojošas personas (kopīgs mājoklis).

 

2Atšķirībā no iepriekšējām tautas skaitīšanām 2021. gadā pamatā tiek izmantota administratīvajos datu avotos pieejamā informācija, pilnībā atsakoties no iedzīvotāju aptaujas internetā un viņu dzīvesvietās.

 

3Institucionālās mājsaimniecības – ietver personas, kuru vajadzības pēc pajumtes un iztikas nodrošina kāda iestāde. Iestāde ir juridiska persona, kas paredzēta, lai tajā ilglaicīgi izmitinātu personu grupu un sniegtu tām pakalpojumus. Iestādēm parasti ir kopīgas telpas, kuras kopīgi izmanto iemītnieki (vannas istabas, atpūtas telpas, ēdamtelpas, guļamtelpas utt.).

 

Mediju jautājumi:
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.:67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Sociālās statistikas metodoloģijas daļa
Sigita Meldere
E-pasts: Sigita.Meldere@csp.gov.lv
Tālr.: 67366751

Ieteikt