Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Vardarbības izplatība Latvijā, 2021

Statistisko datu krājumā apkopota informācija par 2021.gadā veikto apsekojumu par personisko drošību un saskarsmi ar nevēlamu rīcību darba vietā, sabiedrībā, partnerattiecībās, ģimenē un bērnībā. Izdevumā publicēti dati par dažāda veida nevēlamas rīcības izplatību Latvijā – starppersonu vardarbības (psiholoģiskās, fiziskās un seksuālās), uzmākšanās darba vietā, vardarbības bērnībā un vajāšanas kā arī citi rādītāji, kas saistīti ar vardarbības tēmu.

Lejupielādēt

Ieteikt