Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Mājsaimniecību patēriņa tendences Latvijā 2019. gadā

Statistisko datu krājumā sniegta analītiska informācija un galvenie rādītāji par apsekoto mājsaimniecību sastāvu, patēriņa izdevumiem, pārtikas produktu patēriņu 2019. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo apsekojuma gadu – 2016. gadu. Dati sniegti par valsti kopumā, sadalījumā pa pilsētām un laukiem, pa reģioniem, kā arī pēc dažādām mājsaimniecību grupām. Publikācija papildināta ar galveno rādītāju kopsavilkuma tabulām.

Lejupielādēt

Ieteikt