Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

MAI030

Statistikas tabula

Ar mājokļa uzturēšanu saistīto izdevumu ietekme uz mājsaimniecības finansiālo situāciju (%)2005 - 2020

Dimensijas

Izdevumu ietekme

Ļoti apgrūtinoši, Nedaudz apgrūtinoši, Nemaz nav apgrūtinoši (3)

Rādītāji

LATVIJA, pilsētas, lauku teritorijas, Rīgas plānošanas reģions (Rīgas + Pierīgas reģions), ..., Latgales reģions (10)

Izdevumu ietekme

Ļoti apgrūtinoši, Nedaudz apgrūtinoši, Nemaz nav apgrūtinoši (3)

Rādītāji

Pavisam, 1 pieaugušais ar bērniem, 1 personas (no 16 līdz 64 gadu vecumam) mājsaimniecības, 1 personas (65 gadi un vairāk) mājsaimniecības, ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (8)

Dati atjaunināti

Termini

Aprakstošie metadati

Atbildīgā iestāde

Centrālā statistikas pārvalde