Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

MAA030

Statistikas tabula

Mājokļa veids (%)2005 - 2021

Dimensijas

Mājokļa veids

Pavisam, Savrupmāja/ viensēta, Savrupmājas daļa vai rindu māja, Dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā līdz 9 dzīvokļiem, ..., Cita tipa mājoklis (6)

Rādītāji

LATVIJA, pilsētas, lauku teritorijas, Rīgas plānošanas reģions (Rīgas + Pierīgas reģions), ..., Latgales reģions (10)

Mājokļa veids

Pavisam, Savrupmāja/ viensēta, Savrupmājas daļa vai rindu māja, Dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā līdz 9 dzīvokļiem, ..., Cita tipa mājoklis (6)

Rādītāji

Pavisam, 1 pieaugušais ar bērniem, 1 personas (no 16 līdz 64 gadu vecumam) mājsaimniecības, 1 personas (65 gadi un vairāk) mājsaimniecības, ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (8)

Dati atjaunināti

Termini

Aprakstošie metadati

Atbildīgā iestāde

Centrālā statistikas pārvalde