Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Latvijas 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanas galvenie rezultāti

2021. gadā Latvijā pirmo reizi tautas skaitīšana notika, izmantojot tikai administratīvos datus. Grāmatā ir apkopoti 2021. gada Tautas skatīšanas galvenie rezultāti par iedzīvotāju skaitu, dzimumu un vecumu, migrāciju, etnisko sastāvu, mājsaimniecību lielumu, ģimenes tipiem, izglītības līmeni, ekonomisko aktivitāti, mājokļiem, izplatītākajiem vārdiem un uzvārdiem. Pamatdati ir salīdzināti ar citu gadu tautas skaitīšanas rezultātiem. Noslēgumā aprakstīta metodoloģija. 

 

Lejupielādēt

Ieteikt