Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Lauku apdzīvotās vietas (Pēc 1935. g. tautas skaitīšanas materiāliem)

Izdarot 1935. gada februārī ceturto vispārīgo tautas skaitīšanu, Valsts statistiskā pārvalde ievāca arī dažas Vispārēja rakstura ziņas par atsevišķām lauku apdzīvotām vietām.

Apstrādājot šīs ziņas, pārvalde sakopojusi pārskatus kā par šo lauku apdzīvoto vietu raksturu un apdzīvotību, tā arī par viņu labierīcībām. Lai šos pārskatus darītu pieejamus arī plašākām aprindām, Valsts statistiskā pārvalde izdod šo grāmatu.

Ņemot vērā to, ka visas grāmatā ievietotas ziņas ievāktas pirmo reizi, Statistiskai pārvaldei nav iespējams tās pārbaudīt, salīdzinot viņas ar iepriekšējo skaitīšanu rezultātiem. Tādēļ arī nav pilnīgi izslēgta tāda varbūtība, ka vienam otram no grāmatā pievestiem skaitļiem piemīt gadījuma vai nejaušības raksturs, kas tomēr kopīgo ainu nemaina. Tādēļ arī pievestās ziņas būs noderīgas visiem, kas interesējas par mūsu vispārējiem lauku dzīves apstākļiem.


Rīgā, 1936. g. jūnijā.

Lejupielādēt

Ieteikt