Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

1989. gada Vissavienības tautas skaitīšanas rezultāti, Latvijas PSR (demogrāfiskie rādītāji)

Latvijas PSR Valsts statistikas komiteja

1989. gada Vissavienības tautas skaitīšanas rezultāti
Latvijas PSR (demogrāfiskie rādītāji) Statistisks biļetens

Šajā statistisko datu biļetenā apkopoti 1989. gada tautas skaitīšanas rezultāti par demogrāfiskajiem jautājumiem - iedzivotāju skaitu un to sastāvu pēc vecuma un dzimuma, sastāvēšanas laulībā, par ģimeņu skaitu un sastāvu, izglītības līmeni, tautību un valodu kā arī iztikas līdzekļu avotu. Tabulās sniegti dati gan kopā par republiku, tās pilsētu un lauku iedzīvotājiem, gan pa rajoniem un pilsētām. Rīgai izdalīta atsevišķa nodaļa.

Izdota Rīgā, 1990. gads
Latvijas PSR Valsts statistikas komiteja

 

Lejupielādēt

Ieteikt