Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

1959. gada Vissavienības tautas skaitīšanas rezultāti (krievu valodā)

LATVIJAS PSR MINISTRU PADOMES CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE
1959. gada Vissavienības tautas skaitīšanas rezultāti
MASKAVA, 1962

Šajā izdevumā tiek publicēti 1959. gada Vissavienības tautas skaitīšanas dati par iedzīvotāju skaitu un izvietojumu, sastāvu sadalījumā pēc dzimuma un vecumu, nacionālo sastāvu un dzimto valodu, ģimenes stāvokli un sastāvu, izglītības līmeni, iedzīvotāju sadalījumu pa sabiedriskajām grupām, tautas saimniecības nozarēm un nodarbēm, pēc iztikas līdzekļu avotiem un nodarbošanās, par iedzīvotāju migrāciju. Daudzu tabulu dati salīdzināti ar 1939. gada datiem.

Lejupielādēt

Ieteikt