Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Trešā tautas skaitīšana Latvijā 1930. gadā

2 Janvāris, 1930
Valsts statistiskā pārvalde
Trešā tautas skaitīšana Latvijā 1930. gadā
M. Skujenieka teksts un redakcija

Valsts statistiskās pārvaldes publikācijā ir apkopota informācija, dati un tabulas par Trešās tautas skaitīšanas rezultātiem Latvijā:

  1. Iedzīvotāju skaits, dzimums un pavalstniecība (iedzīvotāju skaits, pilsētas un lauki, iedzīvotāju biežums, skaitītais un pastāvīgo iedzīvotāju daudzums, dzimums, pavalstniecība, vēlēšanu apgabali un vēlētāju skaits);
  2. Tautība (pārskats par pārgrozībām iedzīvotāju nacionālā sastāvā, tautības pilsētās un uz laukiem, atsevišķās tautības, tautība, tautība un pavalstniecība, ticība, dzimums un tautība, valsts austrumu nomales iedzīvotāju nacionālais sastāvs, tautība un pavalstniecība, dzimums un tautība);
  3. Ticība. Iekšējā kolonizācija;
  4. Vecums. Ģimenes stāvoklis;
  5. Lasīt un rakstīt prašana. Skolu apmeklēšana;
  6. Dzimšanas vieta. Ģimenes valoda.

Izdota Rīgā, 1930. gadā

Lejupielādēt

Ieteikt