Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

2011. gada tautas skaitīšanas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā (angļu valodā)

Šī publikācija ir tapusi, savstarpēji sadarbojoties Igaunijas, Latvijas un Lietuvas statistikas iestādēm. Tā ietver būtiskākos datus no pēdējām tautas skaitīšanām, kas 2011. gadā tika veiktas saskaņā ar 2008. gada 9. jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu, kā arī ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas rekomendācijām. Daļa no datiem satur salīdzinājumus ar 2000. gadā (Igaunijā un Latvijā) un 2001. gadā (Lietuvā) veiktajām tautas skaitīšanām. Publikācijā iekļautās tabulas, diagrammas un kartes atspoguļo reālo situāciju reģionā – trīs neatkarīgās valstīs Baltijas jūras krastā, kuras 2004. gadā pievienojās Eiropas Savienībai. Attiecīgā publikācija ir paredzēta plašam lasītāju lokam.

Lejupielādēt

Ieteikt