Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Preses relīze

Tautas skaitīšanas rezultāti par iedzīvotājiem pieejami detalizācijā līdz pat hektāram

Publicēti pirmie 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanas rezultāti kvadrātkilometra un hektāra tīklojumā. Dati par demogrāfiskajiem rādītājiem šādā detalizācijā pieejami oficiālās statistikas portāla karšu pārlūkā un Latvijas Atvērto datu portālā, informē Centrālās statistikas pārvalde (CSP).

Datu detalizācija sniedz iespēju pētīt visu Latvijas teritoriju kā režģa karti ar šūnas izmēru 1×1 km un iepazīt iedzīvotājus raksturojošus rādītājus, neņemot vērā administratīvo teritoriju, teritoriālo vienību, ciemu vai apkaimju robežās.

Starp 20 Latvijas visblīvāk apdzīvotajām vietām teritorijas Rīgā, Jūrmalā un Ogrē

No 20 Latvijas visblīvāk apdzīvotajām vietām kvadrātkilometra tīklojumā (vairāk par 8,5 tūkstošiem iedzīvotāju kvadrātkilometrā) 18 atrodas Rīgā, bet divas – Jūrmalā un Ogrē. Rīga un Ogre ir arī Latvijas visblīvāk apdzīvotās pilsētas (attiecīgi – 2 429 un 1 598 iedzīvotāju kvadrātkilometrā). Jūrmalā vidējais iedzīvotāju blīvums ir 565 iedzīvotāju kvadrātkilometrā, un tā ierindojas vien 41. vietā Latvijas visblīvāk apdzīvoto pilsētu sarakstā.

Iedzīvotāju skaits 1 km² režģa šūnās 2021. gada sākumā

Karte - Iedzīvotāju skaits 1 km² režģa šūnās 2021. gada sākumā

Visblīvāk apdzīvotā vieta Rīgā un visā Latvijā – Pļavnieki

Rīgā ir 13 teritorijas, kur dzīvo vairāk nekā 10 tūkstoši iedzīvotāju vienā kvadrātkilometrā. Piecas no šīm teritorijām atrodas Purvciemā vai Purvciema/Teikas apkārtnē. Visblīvāk apdzīvotā teritorija ir Pļavniekos, kur viena kvadrātkilometra robežās tautas skaitīšanā reģistrēti gandrīz 20 tūkstoši iedzīvotāju. Salīdzinot ar datiem par iedzīvotāju skaitu visā apkaimes teritorijā, tendences ir līdzīgas – blīvāk apdzīvotās ir Pļavnieku un Purvciema apkaimes, kam seko Avoti, Iļģuciems un Ķengarags. Pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijās iedzīvotāju skaits publicēts arī šūnās ar izmēru 100×100 m.

Iedzīvotāju skaits 1 ha režģa šūnās 2021. gada sākumā

Karte - Iedzīvotāju skaits 1 ha režģa šūnās 2021. gada sākumā

Kvadrātkilometra tīklojumā publicēti arī dati par iedzīvotāju dzimumu un galvenajām vecuma grupām, kā arī Latvijas pilsoņu īpatsvars, ārvalstīs dzimušo iedzīvotāju īpatsvars un iedzīvotāju īpatsvars, kuru pastāvīgā dzīvesvieta iepriekšējā gada laikā ir mainījusies.

Tautas skaitīšanas pirmie rezultāti Eiropas tīklojumā publicēti Latvijas Atvērto datu portālā. Šī gada 24. novembrī tiks publicēti 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanas dati par mājokļiem, bet 2022. gada 15. jūnijā par iedzīvotāju izglītību un ekonomisko aktivitāti.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989 , 27880666

Papildu informācija par datiem:
Sigita Šulca
Sociālās statistikas departaments
E-pasts: Sigita.Sulca@csp.gov.lv
Tālr.:6736680

Ieteikt