Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Preses relīze

CSP precizē: vīrietis pensijā nodzīvo vidēji 14 gadus

Centrālā statistikas pārvalde vērš uzmanību, ka laikrakstu “Diena” un “Dienas bizness” raksts “Vīrietis pensijā vidēji nodzīvo četrus gadus” sniedz nepareizu vēstījumu, kas balstīts kļūdainā datu analīzē.

2022. gadā Latvijā bija paredzams, ka vīrieši pēc pensijas vecuma sasniegšanas vidēji nodzīvo vēl 14 gadus, bet sievietes – 19, savukārt rakstā norādīts, ka vīrieši nodzīvo vēl tikai nepilnus 4 gadus, bet sievietes – nepilnus 14.

Paredzamais mūža ilgums 64 un 65 gadus veciem iedzīvotājiem 2022. gadā

 

Vīrieši

Sievietes

64 gadi

14,23

19,32

65 gadi

13,64

18,50

OSP datubāzē: IRP030

Rakstā, vērtējot Latvijas iedzīvotāju iespējas dzīvot pēc pensijas vecuma sasniegšanas, tiek izmantots “vidējais paredzamais mūža ilgums piedzimstot”, taču šis ir vispārējs sabiedrības veselības rādītājs, kurā tiek ietverta zīdaiņu un agrīnā mirstība, kā arī mirstība vēlākos gados līdz pensijai, kas nekādā veidā neattiecas uz tiem iedzīvotājiem, kuri būs nodzīvojuši līdz pensijas vecumam. Iedzīvotājiem katrā vecuma grupā ir savi veselības un ar riskantu dzīvesveidu saistīti riski, tāpēc nav pareizi attiecināt jaundzimušo vidējo paredzamo mūža ilgumu uz pensijas vecumu sasniegušajiem, kuri jau vienu daļu risku ir izdzīvojuši.

Lai analizētu situāciju ar pensijas vecumu sasniegušajiem, jāizmanto attiecīgajai vecuma grupai aprēķinātais paredzamais mūža ilgums.

Saskaņā ar starptautiski salīdzināmiem pēdējiem pieejamajiem datiem uz 2021. gada sākumu, Lihtenšteinā, Islandē, Šveicē, Japānā, Norvēģijā un citās attīstītās valstīs vīriešiem pēc 65 gadu sasniegšanas vidēji paredzams nodzīvot vēl aptuveni 20 gadus, kas ir par 6-8 gadiem vairāk nekā Latvijā. Savukārt sievietēm 65 gadu vecumā visgarākais atlikušais mūžs prognozēts Japānā – vēl 25 gadi, Dienvidkorejā, Lihtenšteinā un Spānijā vēl 24 gadi, kas ir par 5-6 gadiem vairāk nekā Latvijā.

Starptautiskiem salīdzinājumiem izmantoti Eurostat un OECD apkopotie dati.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: +371 27880666

Papildu informācija par datiem:
Sociālās statistikas metodoloģijas daļa
Ance Ceriņa
Tālr.: +371 67366904  
E-pasts: Ance.Cerina@csp.gov.lv

Ieteikt