Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

Paredzamais mūža ilgums

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums ir gadu skaits, kādu vidēji nodzīvotu attiecīgajā gadā dzimušie, ja viņu turpmākās dzīves laikā mirstības līmenis katrā vecumā paliktu tāds pats, kāds tas bija dzimšanas gadā.

Latvijas iedzīvotāji vidēji dzīvo par 5 gadiem ilgāk nekā 1991. gadā, jo paredzamais mūža ilgums pakāpeniski pieaug. Tomēr vīrieši vidēji nodzīvo par 9–11 gadiem īsāku mūžu nekā sievietes.