Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

Iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma

Dzimums un vecums ir galvenās iedzīvotāju sastāvu raksturojošās pazīmes. Kopš 1991. gada iedzīvotāju skaits Latvijā samazinās, jo katru gadu mirstība pārsniedz dzimstību. Tas ir radījis izmaiņas iedzīvotāju vecumsastāvā.

Latvijā katru gadu zēnu piedzimst vairāk nekā meiteņu. Vīriešu skaits ir lielāks nekā sieviešu vidēji līdz 35 – 40 gadu vecumu grupai. Vēlāk sieviešu īpatsvars strauji palielinās, jo sieviešu paredzamais mūža ilgums ir lielāks nekā vīriešu.

Vairāk informācijas par bērniem apkopots ikgadējā statistisko datu krājumā "Bērni Latvijā"  - par bērnu dzimstību, mirstību, vecumsastāvu, veselības stāvokli, izglītošanu, sociālo aizsardzību, materiālās nenodrošinātības un nabadzības risku ģimenēs ar bērniem, nepilngadīgo ekonomisko aktivitāti, informāciju tehnoloģiju lietošanu, vardarbību pret bērniem un bērniem konfliktā ar likumu 2020. gadā, kā arī salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.