Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

Mātes vidējais vecums bērnam piedzimstot

Kopš 1994. gada jaundzimušā mātes vidējais vecums palielinās. Visaugstākie dzimstības rādītāji ir sievietēm 25 – 34 gadu vecumā. Pamazām pieaug bērnu skaits, kas piedzimst sievietēm pēc 40 gadiem, kā arī otro, trešo un ceturto bērnu skaits un īpatsvars dzimušo kopskaitā.

Arī tēva vidējais vecums palielinās.