Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Darbaspēka apsekojuma galvenie rādītāji 2021. gadā

Informatīvajā apskatā apkopota informācija par Latvijas nepārtrauktā darbaspēka izlases apsekojuma rezultātiem 2021. gadā. Apskatā ietverta informācija par Latvijas iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti (nodarbinātību un bezdarbu), kā arī dati par ekonomiski neaktīvajiem iedzīvotājiem un izglītību. Apskatā sniegta informācija par ekonomiskās aktivitātes galvenajiem rādītājiem Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā, kā arī iekļauti darbaspēka apsekojuma 2020. gada pielikuma-moduļa „Nelaimes gadījumi darbā un ar darbu saistītas veselības stāvokļa problēmas” galvenie rezultāti.

Lejupielādēt

Ieteikt