Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

Bezdarbs

Informācija par iedzīvotāju bezdarbu tiek iegūta no darbaspēka izlases veida apsekojuma, kas notiek nepārtraukti. Apsekojums ļauj novērtēt Latvijas iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti gada, ceturkšņa un mēneša periodos.

Atšķirībā no reģistrētā bezdarbnieku skaita, ko nosaka Nodarbinātības valsts aģentūras dati, darbaspēka apsekojumā bezdarbnieki ir visas tās personas (vecumā no 15 līdz 74 gadiem), kuras vai nu ir, vai nav reģistrētas Nodarbinātības valsts aģentūrā un kuras atbilst visiem šiem nosacījumiem:

  1. pārskata nedēļā nekur nestrādāja un nebija pagaidu prombūtnē no darba;
  2. pēdējo 4 nedēļu laikā aktīvi meklēja darbu;
  3. darba atrašanas gadījumā bija gatavas nekavējoties (tuvāko 2 nedēļu laikā) sākt strādāt. Šajā kategorijā ieskaita arī personas, kuras darbu jau ir atradušas un uzsāks to 3 mēnešu laikā.

Oficiālās statistikas portālā kopš 2002. gada tiek publicēti nekoriģēti un sezonāli koriģēti (tiek noņemta sezonālā ietekme uz laikrindām, lai izzustu sezonālās svārstības) mēneša novērtējumi par bezdarbniekiem 15-74 gadu vecumā. Mēneša rādītāji tiek aprēķināti netieši, izmantojot Latvijas darbaspēka izlases apsekojuma ceturkšņa novērtējumus un Nodarbinātības valsts aģentūras mēneša datus par reģistrētajiem bezdarbniekiem, pamatojoties uz Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) metodoloģiju. Novērtējumi tiek precizēti, publicējot ceturkšņa datus.