Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

DSD010

Statistikas tabula

Mēneša vidējo bruto darba ienākumu deciles un mediāna2015 - 2021

Dimensijas

Rādītāji

1. decile, Vidējie aritmētiskie mēneša ienākumi, 2. decile, 3. decile, ..., 9. decile (10)

Sektors

Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā (3)

Dati atjaunināti

Aprakstošie metadati

Atbildīgā iestāde

Centrālā statistikas pārvalde