Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

Iedzīvotāju skaits un galvenie demogrāfiskie rādītāji (eksperimentālā statistika)

1. Kontakti

2. Metadatu aktualizēšana

3. Publicētā statistika

4. Mērvienība

5. Periods

6. Institucionālais pilnvarojums

7. Konfidencialitāte

8. Izplatīšanas politika

9. Datu izplatīšanas periodiskums

10. Datu izplatīšanas veidi

11. Kvalitātes vadība

12. Atbilstība

13. Precizitāte un uzticamība

14. Savlaicīgums un punktualitāte

15. Salīdzināmība

16. Saskaņotība

17. Izmaksas un slogs

18. Datu revīzijas

19. Statistikas procesi

20. Komentāri