Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

Kontakti

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) veido un uztur oficiālās statistikas portālu, kā arī koordinē citu iestāžu statistikas publicēšanu portālā.

Informācijas pakalpojumi

Informācijas pieprasījumiem un konsultācijām par statistikas datiem tālrunis: 67366922, e-pasts: info@csb.gov.lv. Konsultanti palīdzēs atrast statistisko informāciju par Latviju un citām valstīm. Konsultācijas sniedzam iespējami ātri un bez maksas.

Oficiālās statistikas iestādes

Oficiālās statistikas iestādes ir visas valsts institūcijas, kuras saskaņā ar Statistikas likumu nodrošina oficiālo statistiku (turpmāk – Statistikas iestādes).  Statistikas iestāžu, tai skaitā,  kas nodrošina oficiālo Eiropas statistiku, uzskaitījums ir atrodams apakšsadaļā Statistikas iestādes

Jautājumiem par oficiālās statistikas sistēmu, tās koordināciju aicinām  izmantot e-pastu: oficiala.statistika@csb.gov.lv

Medijiem

Sanda Rieksta
Komunikācijas daļa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 6736662127880666

Kristīne Bērziņa
Komunikācijas daļa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 6736698927880666