Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Preses relīze

Septembrī būvniecības izmaksu līmenis palielinājās par 0,7 %

2021. gada septembrī, salīdzinot ar augustu, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 0,7 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas palielinājās par 1,0 %, strādnieku darba samaksa – par 0,7 %, bet būvmateriālu cenas pieauga par 0,6 %.

Septembrī būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja cenu pieaugums smiltīm, kā arī mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksu kāpums ekskavatoriem.

Salīdzinot ar 2020. gada septembri, būvniecības izmaksas palielinājās par 10,0 %. Būvmateriālu cenas palielinājās par 14,3 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 6,2 %, bet strādnieku darba samaksa pieauga par 5,0 %.

2021. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2. ceturksni, kopējais būvniecības izmaksu līmenis palielinājās par 4,2 %. Būvmateriālu cenas pieauga par 6,2 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 2,1 %, bet strādnieku darba samaksa palielinājās par 1,7 %.

2021. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2020. gada 3. ceturksni, kopējais būvniecības izmaksu līmenis pieauga par 9,0 %. Būvmateriālu cenas palielinājās par 13,0 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 5,2 %, bet strādnieku darba samaksa pieauga par 4,4 %.

Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2021. gada oktobrī tiks publicēta 26. novembrī.

Metodoloģiskā informācija

2021. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 200 būvuzņēmumu un vairāk nekā 50 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos izmanto arī būvmateriālu cenas, kuras uzņēmumi sniedz ražotāju cenu indeksu rūpniecībā un importa cenu indeksa aprēķiniem. Papildus aprēķinos izmanto reģistrētās patēriņa cenas būvmateriāliem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2020. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 90,3 % no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. eiro gadā, no tiem 34 % uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Pārskatu par būvniecības resursu cenām par septembri iesniedza 97,2 % uzņēmumu, iesniegto datu apjoms un to kvalitāte būtiski neatšķiras no iepriekšējiem periodiem. Septembrī kopējais būvniecības izmaksu indekss atbilst statistikas pamatprincipiem un vispārīgajiem kvalitātes kritērijiem.

Plašāka informācija par būvniecības izmaksu indeksiem Latvijā pieejama Oficiālās statistikas portāla sadaļā "Aprakstošie metadati".

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: 27880666

Papildu informācija par datiem:
Ļubova Ņemsadze
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Lubova.Nemsadze@csp.gov.lv
Tālr.: 67366783

Ieteikt