Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Preses relīze

Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā palielinājās par 6,0 %

2021. gada oktobrī, salīdzinot ar 2020. gada oktobri, vidējais patēriņa cenu līmenis* palielinājās par 6,0 %, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām 2021. gada oktobrī, salīdzinot ar 2020. gada oktobri, bija cenu kāpumam ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, ar mājokli saistām precēm un pakalpojumiem, pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, veselības aprūpei, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, kā arī mājokļa iekārtai.

Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā palielinājās par 4,5 %. Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa pieaugumu grupā bija svaigiem dārzeņiem (+14,8 %) un kartupeļiem (+37,1 %). Cenas pieauga mājputnu gaļai (+10,6 %), gaļas izstrādājumiem (+4,5 %), žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (+0,8 %). Dārgāks bija siers un biezpiens (+7,5 %), piena produkti (+10,1 %), piens (+9,2 %), jogurts (+12,6 %), saldējums (+6,5 %) un olas (+5,0 %). Cenu kāpums bija arī augu eļļai (+26,8 %), maizei (+3,1 %), miltiem un citiem graudaugiem (+8,9 %), rīsiem (+10,2 %), makaronu izstrādājumiem
(+6,2 %), olīveļļai (+10,2 %), margarīnam (+11,1 %), kā arī cukuram (+4,4 %). Savukārt lētāka bija cūkgaļa
(-5,4 %), svaigi augļi (-2,5 %), kafija (-1,4 %), svaigas vai atdzesētas zivis (-7,0 %) un šokolāde (-2,4 %).

Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis pieauga par 2,3 %. Gada laikā tabakas izstrādājumu cenas palielinājās vidēji par 3,7 %. Alkoholisko dzērienu cenas pieauga par 1,5 %, sadārdzinoties stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un alum.

Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis palielinājās par 11,8 %. Būtiskākais cenu pieaugums bija siltumenerģijai, elektroenerģijai un dabasgāzei. Dārgāki bija mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi, cietais kurināmais, mājokļa īre, materiāli mājokļa uzturēšanai un remontam, atkritumu savākšana, kā arī mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi.

Mājokļa iekārtas grupā cenas pieauga vidēji par 4,2 %, galvenokārt sadārdzinoties mājokļa mēbelēm, kā arī mājokļa tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem.

Veselības aprūpes grupā cenas pieauga par 3,5 %. Gada laikā vidējais cenu līmenis kāpa zobārstniecības pakalpojumiem un ārstu speciālistu pakalpojumiem. Dārgāki bija arī farmaceitiskie produkti.

Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem cenas gada laikā palielinājās par 15,6 %, ko noteica degvielas cenu pieaugums par 33,4 %. Dīzeļdegviela sadārdzinājās par 35,8 %, benzīns – par 29,3 %, bet auto gāze – par 38,9 %. Gada laikā vidējais cenu līmenis pieauga lietotām automašīnām, personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam, kā arī pasažieru pārvadājumiem pa autoceļiem. Savukārt pasažieru aviopārvadājumu vidējais cenu līmenis samazinājās.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums bija restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem, telekomunikāciju pakalpojumiem, ziediem, frizētavu un skaistumkopšanas salonu pakalpojumiem, personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem. Savukārt cenu kritums bija apaviem.

Vidējais patēriņa cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 1,1 %

2021. gada oktobrī, salīdzinot ar 2021. gada septembri, vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 1,1 %. Būtiskākā ietekme uz cenu izmaiņām bija cenu kāpumam ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, mājokļa iekārtai, ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem, kā arī cenu kritumam apģērbam un apaviem.

Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas palielinājās par 0,6 %. Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kāpumu grupā bija svaigiem dārzeņiem (+4,3 %). Noslēdzoties akcijām, cenas pieauga maizei (+2,8 %), piena produktiem (+4,6 %), olām (+8,3 %), pienam (+4,6 %), saldējumam (+6,4 %) un sviestam (+4,7 %). Dārgāks bija siers un biezpiens (+2,2 %), augu eļļa (+3,9 %), makaronu izstrādājumi (+3,9 %). Mēneša laikā cenu līmenis samazinājās svaigiem augļiem (-5,8 %), cūkgaļai (-7,3 %) un kartupeļiem (-8,8 %). Akciju ietekmē lētākas bija svaigas vai atdzesētas zivis (-7,1 %), kā arī šokolāde (-2,3 %).

Apģērbu un apavu grupā cenas samazinājās par 1,3 %. Vidējais cenu līmenis apaviem kritās par 9,0 %, savukārt apģērbiem cenas pieauga par 1,6 %.

Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis palielinājās par 1,3 %. Dārgāka bija elektroenerģija, mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi, materiāli mājokļa uzturēšanai un remontam.

Mājokļa iekārtas grupā cenas pieauga vidēji par 1,6 %. Noslēdzoties akcijām dārgāki bija mājokļa tīrīšanas un kopšanas līdzekļi. Cenas pieauga mājokļa mēbelēm un traukiem.

Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis pieauga par 4,5 %, ko būtiski ietekmēja degvielas cenu kāpums par 8,9 %. Dīzeļdegvielas cenas pieauga par 9,2 %, benzīna – par 8,5 %, bet auto gāzes – par 8,7 %. Cenu līmenis pieauga rezerves daļām un piederumiem personiskajiem transportlīdzekļiem, kā arī lietotām automašīnām.

Ar atpūtu un kultūru saistītās preces un pakalpojumi sadārdzinājās par 0,8 %. Mēneša laikā vidējais cenu līmenis pieauga daiļliteratūras grāmatām, ziediem, personālajiem datoriem un žurnāliem. Savukārt akciju ietekmē lētāka bija barība lolojumdzīvniekiem.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums bija stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, zobārstniecības pakalpojumiem, farmaceitiskajiem produktiem, ēdināšanas pakalpojumiem. Savukārt cenas samazinājās viesnīcu pakalpojumiem.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās

(procentos)

Grupas

Cenu pārmaiņas 2021. gada oktobrī, salīdzinot ar:

2020. g.
oktobri

2020. g.
decembri

2021. g.
septembri

Kopā

6,0

6,4

1,1

pārtika

4,5

4,1

0,6

alkohols, tabaka

2,3

3,1

0,7

apģērbs, apavi

-0,6

7,1

-1,3

mājoklis

11,8

11,0

1,3

mājokļa iekārta

4,2

5,9

1,6

veselība

3,5

2,7

0,6

transports

15,6

13,8

4,5

sakari

1,4

1,5

0,3

atpūta, kultūra

2,1

3,6

0,8

izglītība

1,7

1,8

0,0

restorāni, viesnīcas

3,3

3,6

0,0

dažādas preces un pakalpojumi

3,3

4,6

0,3

Salīdzinot ar 2015. gadu, patēriņa cenas 2021. gada oktobrī bija par 15,2 % augstākas. Precēm cenas pieauga par 13,8 %, bet pakalpojumiem – par 17,9 %.

Informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām 2021. gada novembrī paziņos 8. decembrī.

*Gada inflācija atspoguļo patēriņa cenu pārmaiņas, salīdzinot pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.

Covid-19 ietekme uz oktobra patēriņa cenu indeksu

Ņemot vērā, ka patēriņa cenu apsekojums tiek veikts Rīgā un 10 citās Latvijas pilsētās katru mēnesi no 4. līdz 20. datumam, bet mājsēde tika ieviesta no 21. oktobra, Covid-19 saistīto imputāciju skaits oktobrī bija 0,1 %, kas ir 0,1 % no kopējiem patēriņa izdevumiem.

Būtiska Covid-19 ietekme saglabājās vienā ECOICOP (Eiropas Individuālā patēriņa veidu klasifikācija) apakšklasē – Pasažieru pārvadājumi pa jūru (imputāciju īpatsvars 57 %). Imputāciju aprēķinos tika izmantotas divas metodes atbilstoši Eurostat rekomendācijām indeksu apkopošanai Covid-19 ietekmē:

  1. Imputācija, izmantojot visu "reprezentatīvo" indeksu gada patēriņa cenu indeksu
    (2021. gada oktobrī visu "reprezentatīvo" indeksu gada patēriņa cenu indekss ir 106,1);
  2. Imputēta tendence no pārējām cenām konkrētai precei vai pakalpojumam.

Oficiālās statistikas portāla datubāzē indeksiem ar būtisku (>50 %) Covid-19 sekmētu imputāciju skaitu un tādejādi zemāku kvalitāti ir "u" pazīme.

Detalizēta informācija par Covid-19 apstākļos izmantojamām imputāciju metodēm, kā arī rīcību attiecībā uz indeksu apkopošanu pēckrīzes apstākļos ir pieejama:

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Nataļja Dubkova
Patēriņa cenu indeksu daļa
E-pasts: Natalja.Dubkova@csp.gov.lv
Tālr.: 67366644

Ieteikt