Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Preses relīze

Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā palielinājās par 3,7 %

2021. gada augustā, salīdzinot ar 2020. gada augustu, vidējais patēriņa cenu līmenis* palielinājās par 3,7 %, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām 2021. gada augustā, salīdzinot ar 2020. gada augustu, bija cenu kāpumam ar mājokli saistām precēm un pakalpojumiem, ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, apģērbam un apaviem, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, veselības aprūpei.

Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā palielinājās par 2,2 %. Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa pieaugumu grupā bija mājputnu gaļai (+15,7 %), svaigiem dārzeņiem (+11,7 %), kartupeļiem (+26,9 %). Cenas pieauga augu eļļai (+18,9 %), miltiem un citiem graudaugiem (+3,7 %), cūkgaļai (+2,1 %), olīveļļai (+10,5 %), rīsiem (+10,0 %). Dārgāks bija jogurts (+9,2 %), siers un biezpiens (+3,1 %), piena produkti (+3,9 %), piens (+4,2 %), kā arī olas (+3,5 %). Savukārt lētāki kļuva svaigi augļi
(-8,7 %), kafija (-3,3 %), maize (-1,4 %), šokolāde (-2,6 %), žāvēta, sālīta vai kūpināta gaļa (-0,7 %), kā arī sviests (-3,5 %).

Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis pieauga par 2,0 %. Gada laikā tabakas izstrādājumu cenas pieauga par 3,5 %. Alkoholisko dzērienu cenas pieauga par 1,1 %, galvenokārt sadārdzinoties stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un alum.

Apģērbu un apavu vidējais cenu līmenis pieauga par 4,7 %. Apaviem cenas gada laikā pieauga par 11,2 %, bet apģērbiem – par 2,7 %.

Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis palielinājās par 6,8 %, ko galvenokārt noteica dabasgāzes tarifu pieaugums par 51,3 %. Cenas pieauga elektroenerģijai, siltumenerģijai, mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumiem, mājokļa īrei, cietajam kurināmajam, atkritumu savākšanai, kā arī materiāliem mājokļa uzturēšanai un remontam.

Veselības aprūpes grupā cenas pieauga par 2,5 %. Sadārdzinājās ārstu speciālistu pakalpojumi un zobārstniecības pakalpojumi. Savukārt lētāki bija farmaceitiskie produkti, galvenokārt kompensējamie medikamenti.

Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem cenas gada laikā palielinājās par 8,8 %, ko noteica degvielas cenu pieaugums par 19,1 %. Dīzeļdegviela sadārdzinājās par 19,1 %, benzīns – par 18,2 %, bet auto gāze – par 24,1 %. Vidējais cenu līmenis pieauga lietotām automašīnām un riepām. Savukārt lētāki bija pasažieru aviopārvadājumi.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums bija ēdināšanas pakalpojumiem, mājokļa mēbelēm, telekomunikāciju pakalpojumiem. Savukārt cenu kritums – autotransportlīdzekļu apdrošināšanai.

Vidējais patēriņa cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 0,4 %

2021. gada augustā, salīdzinot ar 2021. gada jūliju, vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 0,4 %. Būtiskākā ietekme uz cenu izmaiņām bija cenu kāpumam ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem, ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, apģērbiem un apaviem, kā arī cenu kritumam pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, mājokļa iekārtai.

Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 0,3 %. Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kritumu grupā bija svaigiem dārzeņiem (-12,0 %) un kartupeļiem (-10,0 %). Akciju ietekmē cenas samazinājās miltiem un citiem graudaugiem (-4,1 %), kafijai (-1,9 %), konditorejas izstrādājumiem (-1,2 %), maizei (-0,8 %), kā arī sviestam (-3,1 %). Cenas pieauga svaigiem augļiem (+6,2 %), noslēdzoties akcijām, dārgāka bija cūkgaļa (+3,8 %), žāvēta, sālīta vai kūpināta gaļa (+1,3 %). Mēneša laikā sadārdzinājās biezpiens (+5,0 %), saldējums (+4,2 %), šokolāde (+3,5 %), jogurts (+2,7 %) un augļu un dārzeņu sulas (+2,8 %).

Apģērbu un apavu grupā cenas pieauga par 0,8 %. Apģērbiem cenas pieauga par 1,7 %, savukārt apaviem cenas samazinājās par 1,6 %.

Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis palielinājās par 1,8 %, ko galvenokārt ietekmēja cenu pieaugums elektroenerģijai. Dārgāka bija siltumenerģija un mājokļa īre.

Mājokļa iekārtas grupā cenas samazinājās vidēji par 1,3 %. Galvenokārt akciju rezultātā cenas samazinājās mājokļa tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem, kā arī neelektriskajiem virtuves piederumiem un priekšmetiem.

Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis pieauga par 0,3 %. Degviela kļuva dārgāka par 0,6 %, tai skaitā dīzeļdegviela – par 0,4 %, benzīns – par 0,4 % un auto gāze – par 3,4 %. Cenas pieauga personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam.

Ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis pieauga par 0,6 %, ko ietekmēja cenu kāpums barībai lolojumdzīvniekiem, atpūtas un sporta pakalpojumiem, kā arī ziediem. Lētāki bija personālie datori un daiļliteratūras grāmatas.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums bija vīnam, tabakas izstrādājumiem, restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem un viesnīcu pakalpojumiem. Savukārt cenas samazinājās alum un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās

(procentos)

Grupas

Cenu pārmaiņas 2021. gada augustā, salīdzinot ar:

2020. g.
augustu

2020. g.
decembri

2021. g.
jūliju

Kopā

3,7

4,1

0,4

pārtika

2,2

2,9

-0,3

alkohols, tabaka

2,0

2,4

0,1

apģērbs, apavi

4,7

4,6

0,8

mājoklis

6,8

6,2

1,8

mājokļa iekārta

2,2

3,3

-1,3

veselība

2,5

1,9

0,3

transports

8,8

9,0

0,3

sakari

1,3

1,1

0,0

atpūta, kultūra

1,2

1,9

0,6

izglītība

-0,2

-2,0

0,0

restorāni, viesnīcas

2,6

4,1

0,8

dažādas preces un pakalpojumi

1,6

3,2

0,1

Salīdzinot ar 2015. gadu, patēriņa cenas 2021. gada augustā bija par 12,7 % augstākas. Precēm cenas pieauga par 10,7 %, bet pakalpojumiem – par 17,4 %.

Informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām 2021. gada septembrī paziņos 8. oktobrī.

*Gada inflācija atspoguļo patēriņa cenu pārmaiņas, salīdzinot pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.

Covid-19 ietekme uz augusta patēriņa cenu indeksu

Covid-19 saistīto imputāciju skaits augustā samazinājās līdz 0,1 %, kas ir 0,1 % no kopējiem patēriņa izdevumiem.

Būtiska Covid-19 ietekme saglabājās vienā ECOICOP (Eiropas Individuālā patēriņa veidu klasifikācija) apakšklasē – Pasažieru pārvadājumi pa jūru (imputāciju īpatsvars 57 %). Imputāciju aprēķinos tika izmantotas divas metodes atbilstoši Eurostat rekomendācijām indeksu apkopošanai Covid-19 ietekmē:

  1. Imputācija izmantojot visu "reprezentatīvo" indeksu gada patēriņa cenu indeksu
    (2021. gada augustā visu "reprezentatīvo" indeksu gada patēriņa cenu indekss ir 103,7);
  2. Imputēta tendence no pārējām cenām konkrētai precei vai pakalpojumam.

Oficiālās statistikas portāla datubāzē indeksiem ar būtisku (>50 %) Covid-19 sekmētu imputāciju skaitu un tādejādi zemāku kvalitāti ir "u" pazīme.

Detalizēta informācija par Covid-19 apstākļos izmantojamām imputāciju metodēm, kā arī rīcību attiecībā uz indeksu apkopošanu pēckrīzes apstākļos ir pieejama:

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Nataļja Dubkova
Patēriņa cenu indeksu daļa
E-pasts: Natalja.Dubkova@csp.gov.lv
Tālr.: 67366644

Ieteikt