Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

Nepieciešama izziņa par patēriņa cenu pārmaiņām (inflāciju)

Lai saņemtu Centrālās statistikas pārvaldes apstiprinātu izziņu par inflāciju valstī (detalizētāka griezumā, piemēram par reģioniem, netiek apkopots) noteiktā periodā brīvā tekstā norādiet, ka nepieciešama izziņa par patēriņa cenu pārmaiņām un pārējo nepieciešamo informāciju:

  • laika periods (atskaites periods ir mēnesis; inflācija kādā konkrētā mēneša datumā nav pieejama),
  • patēriņa grupa, ja izziņa nepieciešama par kādu konkrētu grupu nevis kopējo rādītāju,
  • rekvizīti, ja tādi ir jānorāda sagatavotajā izziņā (kam izdota, kam adresēta).

Bez tam iesniegumā jānorāda:

  • fiziskai personai: iesniedzēja vārds, uzvārds, dzīves vieta, tālrunis;
  • juridiskai personai: nosaukums, PVN reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti, juridiskā adrese, tālrunis.

Vēlams uzrādīt Jums vēlamo apmaksas veidu - vai apmaksu veiksiet CSP Informācijas centrā vai arī ar bankas starpniecību.

Pieprasījumu (iesniegumu) var nosūtīt:

Sagatavoto informāciju var saņemt:

  • CSP Informācijas centrā (vienojoties par laiku) iepriekš samaksājot ar  pārskaitījumu. Informācijas centrs (bibliotēka) Lāčplēša ielā 1 atvērts darbdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00 pēc pieprasījuma, iepriekš vienojoties pa tālr. 67366922.
  • pa pastu, maksājot ar pārskaitījumu.
  • elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), maksājot ar pārskaitījumu.

Cenas

Izziņu sagatavošana ir maksas pakalpojums - cena par vienu izziņu 1,51 euro ( viens periods), par katru nākamo periodu papildus maksa -  0,21 euro (sk. cenrādi).

Izziņas sagatavošanas termiņi

Standarta pasūtījumi, kas saistīti ar vienkāršu izziņu sagatavošanu, var tikt izpildīti īsā laika periodā (3 līdz 4 darba dienu laikā), tāpēc ja izziņa nepieciešama steidzami, lūdzam par to brīdināt, piezvanot pa tālruni 67366922.