Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

Par patēriņa cenu indeksa pielietošanu indeksācijā

Indeksēšanas mērķis ir kompensēt inflācijas nelabvēlīgo ietekmi uz naudas vērtību. Visbiežāk šim nolūkam izmanto kopējo patēriņa cenu indeksu. Kompensācijas aprēķināšanai var izmantot arī atsevišķu patēriņa grupu cenu indeksus vai arī kādas nozares, vai nozaru grupas ražotāju cenu indeksus.

Patēriņa cenu indeksa pielietošanas indeksācijā piemērs

Lai veiktu indeksēšanu, ir jāzina sākotnējā (indeksējamā) vērtība, laika periods, par kuru indeksēšanu veiks, un patēriņa cenu indekss attiecīgajā laika periodā.

Piemēram, 2016. gada 1. janvārī (atsauces periodā) vērtība ir 700 EUR. Lai noteiktu, kāda ir jaunā indeksētā vērtība 2016. gada beigās, ir jālieto PCI 2016. gada decembrī, salīdzinot ar 2015. gada decembri (2015. gada decembris = 100). Tā kā PCI aprēķina periods ir mēnesis, tad indeksāciju nevarēs aprēķināt uz konkrētu dienu vai nedēļu.

No statistikas tabulas Patēriņa cenu indeksu svari grupās un apakšgrupās (ECOICOP) iegūst nepieciešamos cenu indeksus (2015=100):

1) PCI 2015. gada decembrī (atsauces periodā) – 99,4;

2) PCI 2016. gada decembrī (pārskata periodā) – 101,6;

Izmantojot šos datus, aprēķina jauno vērtību:

700 EUR x 101,6/99,4 = 700 EUR x 1,022 = 715,40 EUR

Jaunā vērtība ir par 2,2% lielāka nekā sākotnējā (atsauces perioda) vērtība. Pieaugums atbilst inflācijai 2016. gadā.

Pārtikas indeksēšanas piemērs

No datubāzu sadaļas Patēriņa cenas mēnešu/ceturkšņu dati tabulas Patēriņa cenu indeksu svari grupās un apakšgrupās (ECOICOP), izvēloties grupu "Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni (01)", cenu pārmaiņas "(2015 = 100)" un attiecīgo periodu (vispirms 2015. gada decembri, pēc tam 2016. gada decembri), iegūst nepieciešamos cenu indeksus:

1) PCI 2015. gada decembrī (atsauces periodā) – 99,0;

2) PCI 2016. gada decembrī (pārskata periodā) – 103,7;

Izmantojot šos datus, aprēķina jauno vērtību:

EUR 700 x 103,7/ 99,0 = EUR 700 x 1,048 = EUR 733,60

Jaunā vērtība ir par 4,8% lielāka nekā sākotnējā (atsauces perioda) vērtība. Pieaugums atbilst attiecīgās preču grupas inflācijai 2016. gadā.

Pakalpojumu indeksēšanas piemērs

No datubāzu sadaļas Patēriņa cenas mēnešu/ceturkšņu dati tabulas Patēriņa cenu indeksu svari grupās un apakšgrupās (ECOICOP), izvēloties grupu "Pakalpojumi", cenu pārmaiņas "(2015 = 100)" un attiecīgo periodu (vispirms 2015. gada decembri, pēc tam 2016. gada decembri), iegūst nepieciešamos cenu indeksus:

1) PCI 2015. gada decembrī (atsauces periodā) – 100,5;

2) PCI 2016. gada decembrī (pārskata periodā) – 103,9;

Izmantojot šos datus, aprēķina jauno vērtību:

EUR 700 x 103,9/ 100,5 = EUR 700 x 1,034 = EUR 723,80

Jaunā vērtība ir par 3,4% lielāka nekā sākotnējā (atsauces perioda) vērtība. Pieaugums atbilst attiecīgās pakalpojumu grupas inflācijai 2016. gadā.