Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Latvija. Galvenie statistikas rādītāji, 2021

Brošūra, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā, balstoties uz operatīvo statistisko informāciju, atspoguļota Latvijas sociālekonomiskā situācija 2020. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

Lejupielādēt

Ieteikt