Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

COVID-19 ietekme: garīgā veselība

Vairāk nekā puse (52,8 %) Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem uzskata, ka Covid-19 krīze negatīvi ietekmējusi viņu garīgo veselību, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 2021. gada iedzīvotāju aptaujas par ienākumiem un dzīves apstākļiem provizoriskie dati. 46,3 % iedzīvotāju uzskata, ka tā neatstāja nekādu ietekmi, bet 0,9 % iedzīvotāju Covid-19 krīze ietekmēja pozitīvi.

Sievietes vairāk nekā vīrieši pakļauti Covid-19 krīzes ietekmei – 55,1 % sieviešu un 49,5 % vīriešu apgalvojuši, ka izjuta negatīvo ietekmi uz savu garīgo veselību pēdējo 12 mēnešu laikā.

Pieaugot aptaujāto vecumam, negatīvā Covid-19 ietekme uz garīgo veselību samazinās: 59,1 % jauniešu vecumā no 16 līdz 24 gadiem ir izjutuši negatīvo ietekmi, savukārt 25-49 gadus vecu iedzīvotāju vidū uz pandēmijas negatīvo ietekmi norāda 56,3 %. Pirmspensijas iedzīvotāju vidū (50–64 gadi) negatīvo ietekmi izjūt 54,1 %, bet starp senioriem (65 un vairāk gadu) – 47,2 %.

Personu vecumā no 16 gadiem subjektīvs vērtējums par jautājumu: “Kā Covid-19 krīze ietekmēja Jūsu garīgo veselību pēdējo 12 mēnešu laikā?”, 2021. gadā (procentos)

kā iedzīvotāji vērtē Covid-19 ietekmi uz garīgo veselību

CSP līdz 30. jūnijam veic iedzīvotāju aptauju par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC). Šīs aptaujas ietvaros tiek iegūta informācija arī par Covid-19 krīzes ietekmi uz iedzīvotāju garīgo veselību, ienākumiem, iespējām strādāt un mācīties attālināti. Provizoriskie dati ir iegūti no 3 036 mājsaimniecību un 5 148 personu atbildēm, kas ir aptuveni puse no gaidāmo atbilžu skaita. CSP lūdz iedzīvotājus, kuri saņēma vēstuli vai īsziņu no CSP, būt atsaucīgiem un piedalīties aptaujā. CSP pateicas visiem, kuri jau piedalījušies aptaujā, lai novērtētu Covid-19 ietekmi uz Latvijas iedzīvotāju labklājību.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csp.gov.lv
Tālr.: 27880666

Papildu informācija par datiem:
Darja Goreva
Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļa
E-pasts: Darja.Goreva@csb.gov.lv
Tālr.: 67366997