Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

COVID-19 ietekme: kopējais mirušo skaits valstī

Datus par kopējo mirušo skaitu Latvijā pa nedēļām publicē 17. dienā pēc pārskata nedēļas beigām oficiālās statistikas portālā katru trešdienu pl. 13.00. Dati par mirušo skaitu tiek precizēti nākamā gada maijā, ņemot vērā iedzīvotāju skaita novērtējumu un papildus mirušo skaitā iekļaujot personas, kas ir bijušas iepriekšējā gada Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, bet mirušas, īslaicīgi uzturoties ārzemēs.

Noskaidrot kalendārās nedēļas numuru pēc datuma (ārējs resurss). Piemēram, 2021. gada 1. nedēļa ir no 4. janvāra līdz 10. janvārim.