Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

COVID-19 ietekme: attālināti nodarbināto darbinieku skaits

2. ceturksnī attālināti strādāja divreiz mazāk darbinieku nekā pirms gada

2022. gada 2. ceturksnī 11,0 % (83,6 tūkstoši) darbinieku (darba ņēmēju) strādāja attālināti1. Tas ir par 74,8 tūkstošiem jeb 10,3 procentpunktiem mazāk nekā pirms gada (158,4 tūkstoši jeb 21,3 %) un par 49,8 tūkstošiem jeb 6,5 procentpunktiem mazāk nekā iepriekšējā ceturksnī (133,4 tūkstoši jeb 17,5 %). No attālināti strādājošajiem 59,5 % bija sievietes un 40,5 % vīrieši.

Nedaudz vairāk kā trešdaļa (35,2 %) attālināti strādājošo bija vecuma grupā 35–44 gadi, attiecīgi 36,4 % vīriešu un 34,3 % sieviešu. 30,7 % attālināti strādājošo bija vecuma grupā 15–34 gadi, 19,0 % – vecuma grupā 45– 54 gadi, bet vismazāk (15,1 %) – vecuma grupā 55–74 gadi.

Augstākais attālināti strādājošo darbinieku īpatsvars (15,8 %) no visiem atbilstošās vecuma grupas darbiniekiem bija vērojams vecuma grupā 35–44 gadi, bet zemākais (6,6 %) – vecuma grupā 55–74 gadi.

Darbu attālināti veica 50,2 % informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozares darbinieku, 43,5 % finanšu un apdrošināšanas darbību jomā strādājošo, 21,6 % zinātnisko, administratīvo pakalpojumu un operāciju ar nekustamo īpašumu jomas (L–N) darbinieku, nedaudz mazāk (20,8 %) valsts pārvaldes un aizsardzības; obligātās sociālās apdrošināšanas jomas darbinieku. Izglītības nozarē attālināti strādāja 7,9 % darbinieku, bet viszemākais (4,6 %) attālināti strādājošo darbinieku īpatsvars vērojams tirdzniecības, transporta, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu jomā.

Attālināti strādāja 27,5 % vecāko speciālistu, 20,3 % vadītāju, 17,2 % speciālistu un 15,3 % kalpotāju (biroja darbinieku).

2022. gada 2. ceturksnī darbaspēka apsekojumā par ekonomisko aktivitāti piedalījās 4,5 tūkstoši mājsaimniecību, kurās aptaujāja 7,8 tūkstošus iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 89 gadiem, tai skaitā vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem – 4,1 tūkstotis mājsaimniecību, kurās aptaujāja 6,8 tūkstošus iedzīvotāju.

1 Ar attālināto darbu saprot darba izpildes veidu, kad darbs, kuru nodarbinātais varētu veikt uzņēmuma ietvaros, pastāvīgi vai regulāri tiek veikts ārpus darba devēja uzņēmuma, tai skaitā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: 27880666

Papildu informācija par datiem:
Sandra Ceriņa
Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļa
E-pasts: Sandra.Cerina@csp.gov.lv
Tālr.: 67366653