Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

COVID-19 ietekme: attālināti nodarbināto darbinieku skaits

3. ceturksnī attālināti strādāja mazāk darbinieku nekā iepriekšējā ceturksnī

2021. gada 3. ceturksnī 13,1 % (99,4 tūkstoši) darbinieku (darba ņēmēju) strādāja attālināti2. Tas ir par 28,9 tūkstošiem jeb 4,2 procentpunktiem vairāk nekā pirms gada (70,5 tūkstoši jeb 8,9 %), bet par 59,0 tūkstošiem jeb 8,2 procentpunktiem mazāk nekā iepriekšējā ceturksnī (158,4 tūkstoši jeb 21,3 %). No attālināti strādājošajiem 59,3 % bija sievietes un 40,7 % vīrieši.

Nedaudz vairāk nekā trešdaļa (35,9 %) attālināti strādājošo bija vecuma grupā 15–34 gadi, attiecīgi 44,6 % vīriešu un 30,0 % sieviešu. Trešdaļa (32,8 %) attālināti strādājošo bija vecuma grupā 35–44 gadi, 18,8 % – vecuma grupā 45– 54 gadi, bet vismazāk (12,5 %)   – vecuma grupā 55–74 gadi.

Augstākais attālināti strādājošo darbinieku īpatsvars (18,2 %) no visiem atbilstošās vecuma grupas darbiniekiem bija vērojams vecuma grupā 35–44 gadi, bet zemākais (6,4 %) – vecuma grupā 55–74 gadi.

Darbu attālināti veica 58,3 % informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozares darbinieku, nedaudz mazāk (56,9 %) finanšu un apdrošināšanas darbību jomā strādājošo, 26,7 % zinātnisko, administratīvo pakalpojumu un operāciju ar nekustamo īpašumu jomas (L–N) darbinieku un 24,7 % valsts pārvaldes un aizsardzības; obligātās sociālās apdrošināšanas jomas darbinieku. Izglītības nozarē attālināti strādāja 6,4 % darbinieku, bet viszemākais (6,1 %) attālināti strādājošo darbinieku īpatsvars vērojams veselības, sociālās aprūpes un pārējos saimniecisko darbību veidos (Q–U).

Attālināti strādāja 32,8 % vecāko speciālistu, 29,2 % vadītāju, 24,4 % speciālistu un 11,1 % kalpotāju (biroja darbinieku).

2021. gada 3. ceturksnī darbaspēka apsekojumā par ekonomisko aktivitāti piedalījās 4,5 tūkstoši mājsaimniecību, kurās aptaujāja 7,8 tūkstošus iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 89 gadiem, tai skaitā vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem – 4,1 tūkstotis mājsaimniecību, kurās aptaujāja 7,1 tūkstoti iedzīvotāju.

1Ar attālināto darbu saprot darba izpildes veidu, kad darbs, kuru nodarbinātais varētu veikt uzņēmuma ietvaros, pastāvīgi vai regulāri tiek veikts ārpus darba devēja uzņēmuma, tai skaitā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.