Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

COVID-19 ietekme: reģistrēto laulību skaits

2021. gadā par 5 % pieaudzis laulību skaits

2021. gadā tika reģistrētas 11 231 laulības, kas ir par 5 % (529 laulībām) vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad sākās pandēmijas ierobežojumi. Pēdējos sešos gados pirms pandēmijas (2014.–2019. gadā) noslēgto laulību skaits gadā pārsniedza 12 tūkstošus, savukārt pandēmijas ietekmē, kad tika noteikti pulcēšanās ierobežojumi, noslēgto laulību skaits samazinājās par 16,8 % – no 12 861 laulībām 2019. gadā līdz 10 702 laulībām 2020. gadā.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: 67366621; 27880666

Papildu informācija par datiem:
Ruta Beināre
Sociālās statistikas metodoloģijas daļa
E-pasts: Ruta.Beinare@csp.gov.lv
Tālr.: 67366775