Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

COVID-19 ietekme: bezdarba līmenis

2021. gada novembrī faktiskā bezdarba līmenisLatvijā bija 7,1 %, kas salīdzinājumā ar oktobri ir par 0,4 procentpunktiem vairāk, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) darbaspēka apsekojuma dati.

Vīriešu bezdarba līmenis novembrī pieauga par 0,3 procentpunktiem līdz 7,9 %, savukārt sieviešu – par 0,6 procentpunktiem līdz 6,3 %.

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētā bezdarba līmenis bija 6,4 %, kas ir par 0,4 procentpunktiem augstāks nekā oktobrī. Salīdzinot ar pagājušā gada novembri, faktiskā bezdarba līmenis samazinājies par 0,7 procentpunktiem, reģistrētā bezdarba – par 1,0 procentpunktu.

2021. gada novembrī Latvijā bija 67,0 tūkstoši bezdarbnieku (29,4 tūkstoši sieviešu un 37,6 tūkstoši vīriešu), kas ir par 4,1 tūkstoti vairāk nekā oktobrī, bet par 8,6 tūkstošiem mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Vīriešu bezdarbnieku skaits mēneša laikā ir pieaudzis par 1,3 tūkstošiem, taču sieviešu – par 2,8 tūkstošiem. Jāatzīmē, ka tieši novembrī stājas spēkā prasība, saskaņā ar kuru valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī privātajā sektorā nodarbinātie, kuru darbs saistīts ar paaugstinātu Covid-19 izplatības risku, savus darba pienākumus varēja turpināt veikt tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, šādā veidā potenciāli palielinot bez darba palikušo personu skaitu.

Reģistrētā bezdarba līmenis NVA tiek aprēķināts, izmantojot aģentūras rīcībā esošos datus par reģistrētiem bezdarbniekiem un CSP sniegtos datus par ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (nodarbinātie un bezdarbnieki) darbspējas vecumā. Faktiskā bezdarba līmenim izmanto apsekojuma nekoriģētus ikmēneša novērtējumus.

CSP atgādina, ka pārmaiņu laikā ir svarīgi iegūt informāciju par iedzīvotāju nodarbinātību, lai novērtētu šī brīža situācijas ietekmi uz ekonomiskajiem un sociālajiem procesiem valstī, tādēļ aicina iedzīvotājus būt aktīviem un piedalīties ielūgtajās aptaujās. CSP pateicas visiem, kuri jau piedalījušies aptaujās. 

Reģistrētā bezdarba līmenis pa mēnešiem – NVA tīmekļa vietne
CSP veikto mēneša novērtējumu metodoloģija pieejama oficiālā statistikas portāla aprakstošo metadatu sadaļā Nodarbinātība un bezdarbs
Tehniskais ziņojums par laikrindu koriģēšanu krīzes laikā
Ārkārtas situācijas sociālekonomiskie rādītāji pieejami oficiālās statistikas portālā Sociālekonomiskie rādītāji Covid-19 ietekmē

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: 27880666

Papildu informācija par datiem:
Santa Zaļkalne
Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļa
E-pasts: Santa.Zalkalne@csp.gov.lv
Tālr.: 67366990