Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

COVID-19 ietekme: infekcijas izplatība Latvijā

Interaktīvā kartē attēlota COVID-19 infekcijas izplatība Latvijas novados, pagastos un Rīgas apkaimēs. Par katru teritoriju iespējams apskatīt 14 dienu kumulatīvās saslimstības uz 100 0000 iedzīvotājiem, salīdzinājumu ar Latvijas vidējo un izmaiņas pret iepriekšējo dienu.

Informācija pieejama par periodu no 2020. gada 12. marta līdz pēdējiem pieejamiem datiem.

Covid-19 infekcijas izplatība Latvijā

Ekrāna attēls - Covid infekcijas izplatība Latvijā