Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Preses relīze

Martā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 37,3 % lielāks nekā pirms gada

2022. gada martā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 3,95 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 37,3 % vairāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība pieauga par 31,4 %, bet importa vērtība par 42,5 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati. Martā Latvija eksportēja preces 1,75 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 2,2 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2021. gada martu ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties no 46,4 % līdz 44,4 %. Jāņem vērā, ka preču ārējās tirdzniecības dati tiek atspoguļoti faktiskajās cenās un aprēķināti, ņemot vērā preču vērtību eiro nevis to fizisko daudzumu.

Šā gada pirmajā ceturksnī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 10,09 miljardus eiro – par 2,65 miljardiem eiro jeb 35,6 % vairāk nekā 2021. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 4,59 miljardus eiro (pieaugums par 1,06 miljardiem eiro jeb 30,2 %), bet importa – 5,5 miljardus eiro (pieaugums par 1,59 miljardiem eiro jeb 40,5 %).

Atbilstoši kalendāri un sezonāli koriģētiem datiem 2022. gada martā salīdzinājumā ar 2021. gada martu eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 28,4 % lielāka, bet importa – par 43,2 %. Salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība palielinājās par 3,8 %, bet importa – par 9 %.

 Svarīgākās izmaiņas eksportā 2022. gada martā, salīdzinot ar 2021. gada martu:

 Svarīgākās izmaiņas importā 2022. gada martā, salīdzinot ar 2021. gada martu:

Martā svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (21,8 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (13,1 %), Vācija (7,5 %) un Zviedrija (5,7 %). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (24,6 % no importa kopapjoma), Polija (10,5 %), Igaunija (10,2 %) un Vācija (10 %).

2022. gada martā salīdzinājumā ar 2021. gada martu Eiropas Savienības valstu īpatsvars kopējā eksporta vērtībā palielinājās par 5,6 procentpunktiem, savukārt kopējā importa vērtībā par 0,8  procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars eksportā samazinājās par 3,9 procentpunktiem, bet importā palielinājās par 1,3 procentpunktiem.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2022. gada martā

(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

Kopapjoma

pārmaiņas % pret 2021. g. martu

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2021. g. martu

Pavisam

1 753,9

100

31,4

2 195,4

100

42,5

Eiropas Savienības valstis

1 271,7

72,5

42,3

1 750,5

79,7

44,1

eirozonas valstis

997,9

56,9

49,1

1 349,7

61,5

48,7

NVS valstis

125,9

7,2

-14,7

226,3

10,3

63,8

pārējās valstis

356,3

20,3

21,3

218,6

10,0

16,5

2022. gada martā salīdzinājumā ar 2022. gada februāri eksporta vērtība uz Ukrainu saruka par 12,7 milj. eiro jeb 72,2 %. To visvairāk ietekmēja ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksporta samazinājums. Eksports uz Baltkrieviju samazinājās par 0,2 milj. eiro jeb 1,7%. Savukārt uz Krievijas Federāciju eksporta vērtība pieauga par 11,8 milj. eiro jeb 15,1 %, ko lielākoties ietekmēja mehānismu un mehānisko ierīču, elektroiekārtu eksporta pieaugums.

2022. gada martā, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, importa vērtība no Ukrainas samazinājās par 5,7 milj. eiro jeb 31,8 %. To visvairāk ietekmēja parasto metālu un to izstrādājumu importa kritums par 2,3 milj. eiro. Savukārt no Krievijas Federācijas un Baltkrievijas imports palielinājās – attiecīgi par 29 milj. eiro jeb 20,9 % un 15,3 milj. eiro jeb 53,7 %. Importa vērtības pieaugumu no Krievijas Federācijas visvairāk ietekmēja augu valsts produktu importa kāpums par 23,7 milj. eiro, bet no Baltkrievijas – koks un tā izstrādājumi; kokogle par 10,8 milj. eiro.

 2022. gada martā Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar 115 partnervalstīm, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā bija tirdzniecībā ar 44 valstīm.

Minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu nodaļas eksporta kāpumu 2022. gada martā salīdzinājumā ar 2021. gada martu visvairāk ietekmēja dabasgāzes gāzveida stāvoklī eksporta pieaugums par 80,9 milj. eiro. Savukārt dzelzs un tērauda eksports samazinājās, sarūkot plakanu dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumu eksportam par 20,8 milj. eiro jeb 88,4%.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2022. gada martā

(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2021. g. martu

2022. g. februāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 753 896

100

31,4

19,5

23,1

koks un tā izstrādājumi, kokogle

340 120

19,4

38,8

18,6

23,8

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

201 780

11,5

3,3 reizes

82,9

2,2 reizes

elektroierīces un elektroiekārtas

142 733

8,1

1,1

13,1

1,1

mehānismi un mehāniskās ierīces

95 523

5,4

18,0

17,2

15,4

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

69 463

4,0

4,8

12,8

15,1

dzelzs un tērauda izstrādājumi

58 993

3,4

35,4

21,5

20,4

graudaugu produkti

56 142

3,2

-3,2

-24,3

9,5

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

55 467

3,2

60,2

20,2

31,3

plastmasas un to izstrādājumi

51 189

2,9

32,1

23,8

24,4

dzelzs un tērauds

49 530

2,8

-20,5

-22,2

-28,3

Minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu nodaļas importa kāpumu 2022. gada martā salīdzinājumā ar 2021. gada martu visvairāk ietekmēja dabasgāzes gāzveida stāvoklī importa pieaugums par 200,5 milj. eiro. Martā nevienai no svarīgākajām importa precēm vērtība nesamazinājās.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2022. gada martā

(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2021. g. martu

2022. g. februāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

2 195 352

100

42,5

27,4

28,8

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

402 927

18,4

4,9 reizes

2,4 reizes

2,4 reizes

elektroierīces un elektroiekārtas

189 766

8,6

8,2

2,1

6,1

mehānismi un mehāniskās ierīces

178 956

8,2

9,9

13,3

14,2

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

155 167

7,1

17,2

33,4

33,6

koks un tā izstrādājumi, kokogle

96 630

4,4

39,2

44,5

21,6

plastmasas un to izstrādājumi

94 831

4,3

36,8

14,0

24,8

farmācijas produkti

87 038

4,0

28,1

19,2

28,8

dzelzs un tērauds

66 638

3,0

7,0

5,6

-22,7

jaukti ķīmiskie produkti

64 932

3,0

26,2

24,0

86,2

dzelzs un tērauda izstrādājumi

59 972

2,7

52,7

30,7

37,7

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama oficiālās statistikas portāla sadaļā “Ārējā tirdzniecība” un eksporta un importa datu analīzes rīkā.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: 27880666

Papildu informācija par datiem:
Ieva Jansone
Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
E-pasts: Ieva.Jansone@csp.gov.lv
Tālr.: 67366721

Ieteikt