Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Preses relīze

Februārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 36,1 % lielāks nekā pirms gada

2022. gada februārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 3,19 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 36,1 % vairāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība pieauga par 29,2 %, bet importa vērtība par 42,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati. Februārī Latvija eksportēja preces 1,47 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 1,72 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2021. gada februāri ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties no 48,4 % līdz 46 %. Jāņem vērā, ka preču ārējās tirdzniecības dati tiek atspoguļoti faktiskajās cenās un aprēķināti, ņemot vērā preču vērtību eiro nevis to fizisko daudzumu.

Šā gada divos mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 6,14 miljardus eiro – par 1,58 miljardiem eiro jeb 34,5 % vairāk nekā 2021. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 2,84 miljardus eiro (pieaugums par 644,5 milj. eiro jeb 29,4 %), bet importa – 3,3 miljardus eiro (pieaugums par 931,1 milj. eiro jeb 39,3 %).

Atbilstoši kalendāri un sezonāli koriģētiem datiem 2022. gada februārī salīdzinājumā ar 2021. gada februāri eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 28,3 % lielāka, bet importa – par 41,7 %. Salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība palielinājās par 3,6 %, bet importa – par 6,6 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2022. gada februārī, salīdzinot ar 2021. gada februāri:

Svarīgākās izmaiņas importā 2022. gada februārī, salīdzinot ar 2021. gada februāri:

Februārī svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (18,3 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,6 %), Vācija (7,6 %) un Polija (5,5 %). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,2 % no importa kopapjoma), Vācija (9,9 %), Polija (9,1 %) un Krievijas Federācija (8 %).

2022. gada februārī Eiropas Savienības valstu īpatsvars salīdzinājumā ar 2021. gada februāri kopējā eksporta vērtībā palielinājās par 9,6 procentpunktiem, savukārt kopējā importa vērtībā samazinājās par 7,2  procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars eksportā samazinājās par 3,4 procentpunktiem, bet importā palielinājās par 1,8 procentpunktiem.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2022. gada februārī

(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2021. g. februāri

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2021. g. februāri

Pavisam

1 467,4

100

29,2

1 723,5

100

42,6

Eiropas Savienības valstis

1 103,5

75,2

48,1

1 232,0

71,5

29,4

eirozonas valstis

838,4

57,1

52,3

919,6

53,4

28,0

NVS valstis

121,8

8,3

-8,5

187,1

10,9

70,5

pārējās valstis

242,1

16,5

-5,9

304,4

17,6

2,1 reizi

2022. gada februārī Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar 112 partnervalstīm, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā bija tirdzniecībā ar 43 valstīm.

Dzelzs un tērauda eksporta kāpumu 2022. gada februārī salīdzinājumā ar 2021. gada februāri visvairāk ietekmēja plakanu dzelzs un neleģētā tērauda velmējumu eksporta pieaugums par 26,6 milj. eiro jeb 2,3 reizes. Savukārt elektroierīču un elektroiekārtu eksports samazinājās, sarūkot mobilo telefonu eksportam par 9 milj. eiro jeb 35,4 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2022. gada februārī

(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2021. g. februāri

2022. g. janvāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 467 411

100

29,2

7,2

4,9

koks un tā izstrādājumi, kokogle

286 802

19,5

35,6

6,7

6,8

elektroierīces un elektroiekārtas

126 241

8,6

-8,9

-7,2

-11,2

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

110 326

7,5

82,6

2,6

29,8

mehānismi un mehāniskās ierīces

81 525

5,6

17,9

13,7

-0,8

graudaugu produkti

74 207

5,1

66,8

2,7 reizes

50,7

dzelzs un tērauds

63 633

4,3

99,0

8,6

-4,4

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

61 607

4,2

13,5

19,2

3,5

dzelzs un tērauda izstrādājumi

48 545

3,3

43,1

-8,2

1,2

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

46 164

3,1

43,2

13,5

11,3

plastmasas un to izstrādājumi

41 339

2,8

30,7

3,6

1,9

Importa kāpumu preču grupā “gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas” 2022. gada februārī salīdzinājumā ar 2021. gada februāri ietekmēja lidmašīnu iegāde par 84,8 milj. eiro, bet jauktu ķīmisko produktu importa kāpumu ietekmēja diagnostikas vai laboratorijas reaģentu importa pieaugums par 25,2 milj. eiro.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2022. gada februārī

(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2021. g. februāri

2022. g. janvāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 723 511

100

42,6

9,2

3,9

elektroierīces un elektroiekārtas

185 853

10,8

17,5

-6,9

5,5

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

169 820

9,9

2,5 reizes

13,3

7,1

mehānismi un mehāniskās ierīces

157 963

9,2

21,3

18,1

2,2

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

116 346

6,8

16,9

23,7

1,8

gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas

92 724

5,4

19,1 reizi

25,9 reizes

71,5

plastmasas un to izstrādājumi

83 177

4,8

57,3

15,2

13,0

farmācijas produkti

73 037

4,2

27,0

7,3

10,1

koks un tā izstrādājumi, kokogle

66 863

3,9

10,8

6,0

-15,3

dzelzs un tērauds

63 097

3,7

73,7

-50,5

-25,0

jaukti ķīmiskie produkti

52 362

3,0

3,1 reizi

52,4

64,1

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama oficiālās statistikas portāla sadaļā “Ārējā tirdzniecība” un eksporta un importa datu analīzes rīkā.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: 27880666

Papildu informācija par datiem:
Ieva Jansone
Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
E-pasts: Ieva.Jansone@csp.gov.lv
Tālr.: 67366721

Ieteikt