Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Preses relīze

2021. gadā nedaudz pieauga meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas

2021. gadā vidējās meža atjaunošanas izmaksas bija no 742 līdz  890 eiro uz vienu hektāru atkarībā no meža zemes kvalitātes grupas*, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. Salīdzinājumam 2020. gadā izmaksas bija robežās no 764 līdz 823 eiro uz hektāru, bet vēl gadu iepriekš – no 705 līdz  860 eiro. Meža atjaunošanas izmaksās ietilpst augsnes sagatavošanas, stādu audzēšanas un stādīšanas izdevumi.

2021. gadā visaugstākās meža atjaunošanas izmaksas bija meža zemes trešās kvalitātes grupas mežos (890,46 eiro/ha), kas ir attiecīgi par 11,1 % vairāk nekā iepriekšējā gadā, bet viszemākās – pirmās kvalitātes grupas mežos (741,61 eiro/ha), kas salīdzinājumā ar 2020. gadu ir attiecīgi par 2,9 % mazākas.

Meža atjaunošanas un kopšanas vidējās izmaksas pēc meža zemes kvalitātes grupas

(eiro uz hektāru bez PVN)

Grafiks - Meža atjaunošanas un kopšanas vidējās izmaksas pēc meža zemes kvalitātes grupas

2021. gadā vidējās meža kopšanas izmaksas Latvijā salīdzinājumā ar 2020. gadu palielinājušās otrās un ceturtās meža zemes kvalitātes grupas mežos, savukārt meža atjaunošanas izmaksas palielinājušās trešās un ceturtās meža zemes kvalitātes grupas mežos, bet pirmās un otrās meža zemes kvalitātes grupas mežos samazinājušās.

Kopējo vidējo meža atjaunošanas un kopšanas izmaksu pieaugumu veido darbaspēka izmaksu, meža stādu cenu pieaugums, kā arī mašinizētā mežu stādīšana, kur vienības izmaksas ir lielākas, nekā stādot mežu bez mehanizācijas.

Vidējās meža kopšanas izmaksas 2021. gadā bija no 304 līdz 330 eiro uz vienu hektāru. Vislielākās meža kopšanas izmaksas, kurās ietilpst meža agrotehniskā kopšana un jaunaudžu sastāva kopšana, bija meža zemes ceturtās kvalitātes grupas mežos – 330,3 eiro/ha, kas ir par 4,4 % lielākas nekā 2020. gadā, un meža zemes pirmās kvalitātes grupas mežos – 322,9 eiro/ha, kas ir saglabājušas iepriekšējā gada līmenī.

2021. gadā viena kubikmetra koksnes vidējās mežizstrādes izmaksas salīdzinājumā ar 2020.gadu, palielinājušās gan galvenajā cirtē, gan starpcirtē. Starpcirtē ciršanas darbus veic izlases veidā, tādēļ kopējās mežizstrādes izmaksas ir lielākas nekā galvenajā cirtē, kur ciršanu veic gandrīz pilnībā. Galvenajā cirtē, salīdzinājumā ar 2020. gadu, izmaksas palielinājušās par 7,2 % un bija 18,6 eiro uz vienu kubikmetru. Starpcirtē (kopšanas, rekonstruktīvajā, sanitārajā) izmaksas salīdzinājumā ar 2020. gadu palielinājās par 4,5 %, sasniedzot 23,0 eiro uz vienu kubikmetru. Kopējās mežizstrādes izmaksas galvenajā cirtē un starpcirtē veido darbaspēka, transporta un pielietotās tehnikas izmaksas.

Mežizstrādes izmaksas

 (eiro uz kubikmetru bez PVN)

Grafiks - Mežizstrādes izmaksas

Metodoloģiskie skaidrojumi

*1. meža zemes kvalitātes grupai pieder grīnis, purvājs.
2. meža zemes kvalitātes grupai pieder sils, viršu ārenis, viršu kūdrenis, slapjais mētrājs, slapjais damaksnis, slapjais vēris, slapjā gārša, niedrājs, dumbrājs, liekņa.
3. meža zemes kvalitātes grupai pieder mētrājs, lāns, mētru ārenis, mētru kūdrenis.
4. meža zemes kvalitātes grupai pieder damaksnis, vēris, gārša, šaurlapju ārenis, šaurlapju kūdrenis, platlapju ārenis, platlapju kūdrenis.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: 27880666

Papildu informācija par datiem:
Alda Jirgensone
Vides un enerģētikas statistikas daļa
E-pasts: Alda.Jirgensone@csp.gov.lv
Tālr.: 67366745

Ieteikt