Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Preses relīze

2020. gadā nedaudz pieauga meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas

2020. gadā vidējās meža atjaunošanas izmaksas bija no 764 līdz  823 eiro uz vienu hektāru atkarībā no meža zemes kvalitātes grupas*, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. Salīdzinājumam 2019. gadā izmaksas bija robežās no 705 līdz 860 eiro uz hektāru, bet vēl gadu iepriekš – no 509 līdz  669 eiro. Meža atjaunošanas izmaksās ietilpst augsnes sagatavošanas, stādu audzēšanas un stādīšanas izdevumi.

2020. gadā visaugstākās meža atjaunošanas izmaksas bija meža zemes ceturtās kvalitātes grupas mežos (823,4 eiro/ha), kas ir attiecīgi par 2,2 % vairāk nekā iepriekšējā gadā, bet viszemākās – pirmās kvalitātes grupas mežos (763,94 eiro/ha), kas salīdzinājumā ar 2019. gadu ir attiecīgi par 7,0 % lielākas.

Meža atjaunošanas un kopšanas vidējās izmaksas pēc meža zemes kvalitātes grupas

(eiro uz hektāru bez PVN)

Grafiks - Meža atjaunošanas un kopšanas vidējās izmaksas pēc meža zemes kvalitātes grupas

2020. gadā vidējās meža kopšanas izmaksas Latvijā salīdzinājumā ar 2019. gadu palielinājušās visos meža zemes kvalitātes grupas mežos, bet meža atjaunošanas izmaksas palielinājušās pirmās, otrās un ceturtās meža zemes kvalitātes grupas mežos, savukārt trešās meža zemes kvalitātes grupas mežos samazinājušās.

Kopējo vidējo meža atjaunošanas un kopšanas izmaksu pieaugumu veido darbaspēka izmaksu, meža stādu cenu pieaugums, kā arī mašinizētā mežu stādīšana, kur vienības izmaksas ir lielākas nekā, stādot mežu bez mehanizācijas.

Vidējās meža kopšanas izmaksas 2020. gadā bija no 305 līdz 326 eiro uz vienu hektāru. Vislielākās meža kopšanas izmaksas, kurās ietilpst meža agrotehniskā kopšana un jaunaudžu sastāva kopšana, bija meža zemes pirmās kvalitātes grupas mežos – 325,6 eiro/ha, kas ir par 39,4 % lielākas nekā 2019. gadā, un meža zemes ceturtās kvalitātes grupas mežos – 310,5 eiro/ha, kas ir par 3,3 % lielākas nekā gadu iepriekš.

2020. gadā viena kubikmetra koksnes vidējās mežizstrādes izmaksas galvenajā cirtē saglabājušās 2019. gada līmenī, bet starpcirtē palielinājušās. Starpcirtē ciršanas darbus veic izlases veidā, tādēļ kopējās mežizstrādes izmaksas ir lielākas nekā galvenajā cirtē, kur ciršanu veic gandrīz pilnībā.

Galvenajā cirtē salīdzinājumā ar 2019. gadu izmaksas samazinājušās tikai par 1,3 % un bija 17,3 eiro uz vienu kubikmetru. Starpcirtē (kopšanas, rekonstruktīvajā, sanitārajā), izmaksas salīdzinājumā ar 2019. gadu palielinājās par 5,6 %, sasniedzot 22,0 eiro uz vienu kubikmetru. Kopējās mežizstrādes izmaksas galvenajā cirtē un starpcirtē veido darbaspēka, transporta un pielietotās tehnikas izmaksas.

Koku ciršanas dinamiku Latvijā 2020. gadā ietekmēja kokmateriālu cenas tirgū, kas savukārt iespaidoja mežizstrādes izmaksas. 2020. gada otrajā pusgadā salīdzinājumā ar pirmo pusgadu vidējā iepirkumu cena palielinājās gan skujkoku, gan lapkoku apaļkokiem vidēji tikai par 3–11 % atkarībā no produkcijas veida, tādēļ mežizstrādes izmaksas uz kubikmetru būtiski nav mainījušās.

Mežizstrādes izmaksas

 (eiro uz kubikmetru bez PVN)

Grafiks - Mežizstrādes izmaksas

Metodoloģiskie skaidrojumi
*1. meža zemes kvalitātes grupai pieder grīnis, purvājs.
2. meža zemes kvalitātes grupai pieder sils, viršu ārenis, viršu kūdrenis, slapjais mētrājs, slapjais damaksnis, slapjais vēris, slapjā gārša, niedrājs, dumbrājs, liekņa.
3. meža zemes kvalitātes grupai pieder mētrājs, lāns, mētru ārenis, mētru kūdrenis.
4. meža zemes kvalitātes grupai pieder damaksnis, vēris, gārša, šaurlapju ārenis, šaurlapju kūdrenis, platlapju ārenis, platlapju kūdrenis.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csp.gov.lv
Tālr.: 27880666

Papildu informācija par datiem:
Alda Jirgensone
Vides un enerģētikas statistikas daļa
E-pasts: Alda.Jirgensone@csp.gov.lv
Tālr.: 67366745

Ieteikt