Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Preses relīze

2020. gada 2. pusgadā apaļkoku iepirkumu cenas nedaudz pieauga

2020. gada 2. pusgadā, salīdzinot ar 1. pusgadu, vidējā iepirkumu cena nedaudz pieauga gan skujkoku, gan lapkoku apaļkokiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Lielākais cenu kāpums bija apses zāģbaļķiem 18–24 cm diametrā, savukārt lielākais cenu kritums – melnalkšņa zāģbaļķiem 18–24 cm diametrā.

2020. gada 2. pusgadā, salīdzinot ar 1. pusgadu, no skujkoku zāģbaļķiem visvairāk cenas palielinājās priedes apaļkokiem virs 26 cm diametrā un egles apaļkokiem 18–26 cm diametrā (vidēji par 5 % jeb 3 eiro/m3), kā arī priedes apaļkokiem 18–26 cm diametrā (vidēji par 4 % jeb 2 eiro/m3)*. Mazāks cenu pieaugums bija egles zāģbaļķiem virs 26 cm diametrā (vidēji par 2% jeb 1 eiro/m3). Vidējā iepirkuma cena saglabājās nemainīga priedes zāģbaļķiem līdz 14 cm diametrā – 46 eiro/m3. No skujkoku zāģbaļķiem vismazāk cenas samazinājās egles zāģbaļķiem līdz 14 cm diametrā (vidēji par 1 % jeb 1 eiro/m3) un egles zāģbaļķiem 14–18 cm diametrā (vidēji par 3 % jeb 2 eiro/m3). Lielākais cenu samazinājums bija priedes apaļkokiem 14–18 cm diametrā (par 7 % jeb vidēji 4 eiro/m3).

2020. gada 1. pusgadā kokmateriālu tirgu Eiropā ietekmēja kukaiņu invāzijas izraisītās sekas, Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības un aizsākusies Covid-19 pandēmija. Šajos apstākļos izmainījās kokmateriālu pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvars, samazinājās eksports uz citām valstīm, galvenokārt Lielbritāniju. 2020. gada 2. pusgadā apaļo kokmateriālu piedāvājums pārsniedza pieprasījumu un apaļkoku cenas pieauga nedaudz.

Skujkoku zāģbaļķu vidējās iepirkumu cenas

(eiro/mbez PVN)

 

2018. g.

2019. g.

2020. g.

1. pusgads

2. pusgads

1. pusgads

2. pusgads

1. pusgads

2. pusgads

Priedes zāģbaļķi

 

 

 

 

 

 

d līdz 14 cm

51,9

56,9

60,0

48,6

46,7

46,6

d 14–18 cm

72,1

72,0

74,6

61,4

59,5

55,6

d 18–26 cm

72,6

74,8

73,3

62,8

61,5

63,8

d virs 26 cm

76,0

78,6

77,7

67,9

64,2

67,7

Egles zāģbaļķi

 

 

 

 

 

 

d līdz 14 cm

54,1

56,8

59,0

47,8

43,0

42,4

d 14–18 cm

72,8

74,7

74,8

65,5

60,2

58,4

d 18–26 cm

74,7

76,5

78,8

69,9

63,6

66,6

d virs 26 cm

77,3

81,3

80,7

69,2

66,4

67,5

2020. gada 2. pusgadā, salīdzinājumā ar 1. pusgadu, no lapu koku apaļkokiem vislielākais cenu pieaugums bija apses zāģbaļķiem 18–24 cm diametrā vidēji par 11 % jeb 5 eiro/m3. Mazāks cenu kāpums bija apses zāģbaļķiem virs 24 cm diametrā (vidēji par 5 % jeb 3 eiro/m3), melnalkšņa zāģbaļķiem virs 24 cm diametrā (vidēji par 4 % jeb 2 eiro/m3) un bērza zāģbaļķiem 18–24 cm diametrā (vidēji par 3 % jeb 2 eiro/m3). Vidējās iepirkuma cenas saglabājās nemainīgas B kategorijas bērza finierklučiem – 69 eiro/m3 un taras klučiem – 37 eiro/m3. No lapu koku zāģbaļķiem visvairāk cenas samazinājās melnalkšņa zāģbaļķiem virs 24 cm diametrā (par 13 % jeb vidēji 4 eiro/m3) un A kategorijas finierklučiem (par 9 % jeb vidēji 8 eiro/m3). Iepirkumu cenas vismazāk samazinājās bērza zāģbaļķiem virs 24 cm diametrā – vidēji par 4 % jeb 3 eiro/m3.

Lapu koku zāģbaļķu, finierkluču un taras kluču vidējās iepirkumu cenas

(eiro/m3 bez PVN)

 

2018. g.

2019. g

2020. g

1. pusgads

2. pusgads

1. pusgads

2. pusgads

1. pusgads

2. pusgads

Bērza zāģbaļķi

 

 

 

 

 

 

d 18–24 cm

61,4

62,5

51,2

51,6

47,7

49,3

d virs 24 cm

83,1

78,0

65,7

67,4

71,0

68,4

Melnalkšņa zāģbaļķi

 

 

 

 

 

 

d 18–24 cm

41,3

39,2

37,5

26,1

34,0

30,1

d virs 24 cm

51,4

46,1

49,3

44,5

45,1

47,0

Apses zāģbaļķi

 

 

 

 

 

 

d 18–24 cm

38,9

43,9

43,3

42,0

42,1

47,4

d virs 24 cm

52,1

50,8

53,8

51,5

54,5

57,6

Bērza finierkluči

 

 

 

 

 

 

A kategorija

110,2

105,6

102,4

96,3

99,9

91,4

B kategorija

70,9

68,6

75,8

66,6

69,1

69,2

Taras kluči

42,7

44,6

42,6

38,4

37,0

37,2

2020. gada 2. pusgadā, salīdzinājumā ar 2019. gada 2. pusgadu, kad Covid-19 pandēmijas apstākļos Eiropā un citur pasaulē tiek piedzīvota ekonomiskā lejupslīde un konkurence kokmateriālu eksporta tirgos saasinās, no skujkokiem iepirkuma cenas pieauga tikai priedes zāģbaļķiem 18–26 cm diametrā (vidēji par 2 % jeb 1 eiro/m3). Vidējā iepirkuma cena saglabājās nemainīga priedes zāģbaļķiem virs 26 cm diametrā – 68 eiro/m3. Pārējiem priedes zāģbaļķiem iepirkumu cenas samazinājās robežās no 4 % līdz 10 %. No skujkoku apaļkokiem vislielākais cenas kritums bija egles zāģbaļķiem līdz 14 cm diametrā (vidēji par 13 % jeb 5 eiro/m3) un egles zāģbaļķiem 14–18 cm diametrā (vidēji par 12 % jeb 7 eiro/m3). Pārējiem egles zāģbaļķiem cenu samazinājums bija no 2 % līdz 5 %.

Šajā periodā lapu koku iepirkumu cenām vislielākais kāpums bija melnalkšņa zāģbaļķiem 18–24 cm diametrā – par 13 % jeb vidēji 4 eiro/m3. Apses zāģbaļķiem iepirkumu cenas palielinājās robežās no 10 % līdz 11 %. Mazāks cenu pieaugums bija B kategorijas finierklučiem un melnalkšņa zāģbaļķiem virs 24 cm diametrā – vidēji par 3 eiro/m3, bet vismazākais cenu pieaugums bija bērza zāģbaļķiem virs 24 cm diametrā – par 1 % jeb vidēji 1 eiro/m3. Vismazākais iepirkuma cenu samazinājums bija lapu koku taras klučiem (vidēji par 3 % jeb 1 eiro/m3), savukārt vislielākais cenas samazinājums bija bērza apaļkokiem 18–24 cm diametrā un A kategorijas finierklučiem – vidēji par 5 %.

 

*Visas kokmateriālu cenas norādītas bez PVN

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 27880666

Papildu informācija par datiem:
Vides un enerģētikas statistikas daļa
Ilva Graudiņa
E-pasts: Ilva.Graudina@csb.gov.lv
Tālr.: 67366744

Ieteikt