Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Preses relīze

2019. gadā pieaug meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas

2019. gadā vidējās meža atjaunošanas izmaksas bija no 705 līdz  860 eiro uz vienu hektāru atkarībā no meža zemes kvalitātes grupas*, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. Salīdzinājumam 2018. gadā izmaksas bija robežās no 509 līdz  669 eiro uz hektāru, bet vēl gadu iepriekš – no 438 līdz  567 eiro. Meža atjaunošanas izmaksās ietilpst augsnes sagatavošanas, stādu audzēšanas un stādīšanas izdevumi.

2019. gadā visaugstākās meža atjaunošanas izmaksas bija meža zemes trešās kvalitātes grupas mežos (860,0 eiro/ha), kas ir attiecīgi par 30,8 % vairāk nekā iepriekšējā gadā, bet viszemākās – otrās kvalitātes grupas mežos (705,4 eiro/ha), kas salīdzinājumā ar 2018. gadu ir attiecīgi par 38,7 % lielākas.

Meža atjaunošanas un kopšanas vidējās izmaksas pēc meža zemes kvalitātes grupas

(eiro uz hektāru bez PVN)

Grafiks - Meža atjaunošanas un kopšanas vidējās izmaksas pēc meža zemes kvalitātes grupas

2019. gadā vidējās meža atjaunošanas izmaksas, gan kopšanas izmaksas Latvijā salīdzinājumā ar 2018. gadu palielinājušās visos meža zemes kvalitātes grupas mežos.

Kopējo vidējo meža atjaunošanas un kopšanas izmaksu straujo pieaugumu veido darbaspēka izmaksu, meža stādu cenu pieaugums, kā arī mašinizētā mežu stādīšana, kur vienības izmaksas ir lielākas, nekā stādot mežu bez mehanizācijas.

Vidējās meža kopšanas izmaksas 2019. gadā bija no 234 līdz 301 eiro uz vienu hektāru. Vislielākās meža kopšanas izmaksas, kurās ietilpst meža agrotehniskā kopšana un jaunaudžu sastāva kopšana, bija meža zemes ceturtās kvalitātes grupas mežos – 300,5 eiro/ha, kas ir par 15,1 % lielākas nekā 2018. gadā, un  meža zemes otrās kvalitātes grupas mežos – 274,6 eiro/ha, kas ir par 5,3 % lielākas nekā gadu iepriekš.

2019. gadā viena kubikmetra koksnes vidējās mežizstrādes izmaksas galvenajā cirtē nedaudz palielinājušās, bet starpcirtē – samazinājušās. Starpcirtē ciršanas darbus veic izlases veidā, tādēļ kopējās mežizstrādes izmaksas ir lielākas nekā galvenajā cirtē, kur ciršanu veic gandrīz pilnībā. Galvenajā cirtē salīdzinājumā ar 2018. gadu izmaksas palielinājušās par 1,3 % un bija 17,5 eiro uz vienu kubikmetru. Starpcirtē (kopšanas, rekonstruktīvajā, sanitārajā) izmaksas salīdzinājumā ar 2018. gadu samazinājās par 7,8 %, sasniedzot 20,8 eiro uz vienu kubikmetru. Kopējās mežizstrādes izmaksas galvenajā cirtē un starpcirtē veido darbaspēka, transporta un pielietotās tehnikas izmaksas. Koku ciršanas dinamiku Latvijā 2019. gadā ietekmēja kokmateriālu cenas tirgū, kas savukārt iespaidoja mežizstrādes izmaksas. 2019. gada otrajā pusgadā, salīdzinot ar pirmo pusgadu, vidējā iepirkumu cena samazinājās gan skujkoku, gan lapkoku apaļkokiem vidēji par 3–30 % atkarībā no produkcijas veida, tādēļ mežizstrādes izmaksas uz kubikmetru nav būtiski palielinājušās.

Mežizstrādes izmaksas

 (eiro uz kubikmetru bez PVN)

Grafiks - Mežizstrādes izmaksas

Metodoloģiskie skaidrojumi

*1. meža zemes kvalitātes grupai pieder grīnis, purvājs.
2. meža zemes kvalitātes grupai pieder sils, viršu ārenis, viršu kūdrenis, slapjais mētrājs, slapjais damaksnis, slapjais vēris, slapjā gārša, niedrājs, dumbrājs, liekņa.
3. meža zemes kvalitātes grupai pieder mētrājs, lāns, mētru ārenis, mētru kūdrenis.
4. meža zemes kvalitātes grupai pieder damaksnis, vēris, gārša, šaurlapju ārenis, šaurlapju kūdrenis, platlapju ārenis, platlapju kūdrenis.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Alda Jirgensone 
Vides un enerģētikas statistikas daļa
E-pasts: Alda.Jirgensone@csb.gov.lv
Tālr.: 67366745

Ieteikt