Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Preses relīze

2021. gada 3. ceturksnī būvniecības produkcijas apjoms samazinājās par 3,3 %

2021. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2020. gada 3. ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 3,3 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. Būvniecības apjoms saruka ēku būvniecībā – par 12,8 % un specializētajos būvdarbos – par 3,5 %, bet inženierbūvniecības apjoms pieauga par 4,4 %. Produkcijas apjoma kritumu ietekmēja jaunu projektu trūkums, aktīvo būvobjektu skaita un apjoma samazinājums, kā arī atsevišķu projektu pārskatīšana būvizmaksu kāpuma dēļ.

Salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo ceturksni, būvniecības apjoms samazinājās tādās specializēto būvdarbu jomās kā ēku nojaukšanas un būvlaukumu sagatavošanas darbi – par 22,4 %, elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības – par 6,7 % un citi specializētie būvdarbi (jumtu segumu klāšana un citur neklasificēti darbi) – par 4,3 %. Savukārt būvdarbu pabeigšanas darbu (apmetēju, galdnieku, grīdas un sienu apdare, krāsotāju un stiklinieku darbi) apjoms palielinājās par 8,7 %.

Būvniecības produkcijas kāpums bija visās inženierbūvniecības nozarēs: ceļu un dzelzceļu būvniecībā – par 4,8 %, pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecībā – par 3,4 % un pārējā inženierbūvniecībā – par 3,5 %.

Šā gada deviņos mēnešos būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri koriģētiem datiem samazinājās par 4,1 %, tai skaitā ēku būvniecība – par 11,3 %, specializētie būvdarbi – par 0,9 %, bet inženierbūvniecība pieauga par 0,6 %.

2021. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2021. gada 2. ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 3,5 %, tai skaitā ēku būvniecībā – par 11,4 % un specializētajos būvdarbos – par 10,5 %, bet inženierbūvniecībā – palielinājās par 2,9 %.

 

Būvniecības produkcijas apjoma pārmaiņas

(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2021. gada janvārī-septembrī, salīdzinot ar 2020. gada janvāri-septembri (kalendāri koriģēts)

2021. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar

2021. gada 2. ceturksni (sezonāli koriģēts)

2020. gada 3. ceturksni (kalendāri koriģēts)

Visa būvniecība

-4.1

-3.5

-3.3

Ēku būvniecība

-11.3

-11.4

-12.8

Inženierbūvniecība

0.6

2.9

4.4

Ceļu un dzelzceļu būvniecība (tai skaitā tilti)

4.7

14.9

4.8

Pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība

-5.2

-17

3.4

Pārējā inženierbūvniecība (hidrotehnisko objektu būvniecība un citur neklasificēta inženierbūvniecība)

-9.9

-1.3

3.5

Specializētie būvdarbi

-0.9

-10.5

-3.5

Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana

-12.1

-35.7

-22.4

Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības

-4.3

-12.3

-6.7

Būvdarbu pabeigšana (apmetēju darbi, grīdas un sienu apdare, krāsotāju un stiklinieku darbi u.c.)

6.3

-3.4

8.7

Citi specializētie būvdarbi

2.1

3.5

-4.3

Izsniegtās būvatļaujas2

2021. gada 3. ceturksnī izsniegtas 918 būvatļaujas dzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai par kopējo platību 257 tūkst. kvadrātmetru jeb par 16 būvatļaujām vairāk un par 19 tūkst. kvadrātmetru lielāku platību nekā 2020. gada 3. ceturksnī, tai skaitā jaunajai būvniecībai izsniegtas 745 būvatļaujas ar paredzamo platību 178 tūkst. kvadrātmetru (par 54  būvatļaujām vairāk, bet par 8 tūkst. kvadrātmetru mazāku paredzamo platību nekā gadu iepriekš). Viena dzīvokļa jaunu māju būvniecības uzsākšanai izsniegtas 607 būvatļaujas (paredzamā platība – 124 tūkst. kvadrātmetru).

Nedzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai tika izsniegtas 434 būvatļaujas par kopējo platību 929 tūkst. kvadrātmetru (par 41 būvatļauju mazāk, bet par 670 tūkst. kvadrātmetru lielāku paredzamo platību nekā 2020. gada 3. ceturksnī), tai skaitā jaunajai būvniecībai – 298 būvatļaujas par paredzamo platību 362 tūkst. kvadrātmetru. Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai tika izsniegtas 56 būvatļaujas par kopējo platību 132 tūkst. kvadrātmetru, no tām 41 būvatļaujas – jaunbūvēm par kopējo platību 95 tūkst. kvadrātmetru.

Metodoloģiskie skaidrojumi

1 Uzņēmumu saviem spēkiem veiktie būvdarbi, ieskaitot ārpus Latvijas veiktos darbus.
2 Sākot ar 2014. gada 4. ceturksni, būvniecības statistikā termins „izsniegtās būvatļaujas” raksturo izdarīto atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
Madara Liepiņa
E-pasts: Madara.Liepina@csp.gov.lv
Tālr. 67366953

Ieteikt