Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Latvija: Nodarbinātības līmenis mājsaimniecībās ar maziem bērniem (angļu valodā)

Lielākās atšķirības starp sieviešu un vīriešu nodarbinātības līmenī Latvijā ir mājsaimniecībās ar maziem bērniem (līdz 6 gadu vecumam): 2019. gadā sieviešu nodarbinātības līmenis bija 75,3 %, salīdzinot ar 93,4 % vīriešu nodarbinātības līmeni, norādot, ka šādās mājsaimniecībās nodarbinātības līmeņa atšķirība sasniedza 18,1 procentpunktu.

Sievietes biežāk dodas bērnu kopšanas atvaļinājumā. 2019. gadā vien 19 % vīriešu saņēma bērna kopšanas pabalstu, un vīriešu īpatsvars tikai nedaudz ir palielinājies pēdējo gadu laikā.

Nodarbināto sieviešu skaitā, kurām mājsaimniecībā ir mazi bērni, 12,9 % strādāja nepilnu darba laika, salīdzinot ar vīriešiem, kur vien 1,8 % šādās mājsaimniecībās strādāja nepilnu darba laiku. Kopumā arī cita veida mājsaimniecībās sievietes biežāk strādāja nepilnu darba laiku.

Publikācija pieejama angļu valodā: Latvia: influence of the presence of children in the household on the employment of women and men

Tā publicēta ANO 100 stāstu apkopojumā par progresu virzībā uz dzimumlīdztiesību: The World’s Women 2020: Trends and Statistics

Ieteikt