Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Zinātņu doktori, 2015

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros ir veikusi zinātņu doktoru izlases veida apsekojumu, kurā atbildes sniedza 1221 zinātņu doktors līdz 69 gadu vecumam (ieskaitot); dati apkopoti par 2015 gadu.

Informatīvo apskatu sagatavoja Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments

Lejupielādēt

Ieteikt