Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Zinātņu doktoru tālākā karjera, 2019

Centrālā Statistikas pārvalde (CSP) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1./16/I/001 “Dalība starptautiskajos izglītības pētījumos” ietvaros 2019. gadā ir veikusi zinātņu doktoru izlases veida apsekojumu, kurā atbildes sniedza 1007 zinātņu doktori līdz 69 gadu vecumam (ieskaitot).
Apsekojuma rezultātu pārskatu 2021. gadā sagatavoja Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments.

Lejupielādēt

Ieteikt