Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Latvijas bibliotēkas 2020. gadā

Pārskats sastāv no astoņām nodaļām. Izdevuma sākumā sniegts ieskats Covid-19 pandēmijas izraisītās ārkārtējās situācijas attīstībā, raksturoti galvenie bibliotēku darba ierobežojumi un valsts atbalsta instrumenti nozares atbalstam šajos apstākļos. Atsevišķā nodaļā aplūkotas galvenās bibliotēku jomas aktualitātes un tendences 2020. gadā, kā arī nozīmīgākais starptautiskais konteksts un aktuālie nacionālie plānošanas dokumenti. Tā kā darbs Covid-19 apstākļos visiem bibliotēku veidiem bija līdzīgs, akadēmisko un speciālo bibliotēku, skolu bibliotēku un publisko bibliotēku darba apskats sniegts caur galvenajiem bibliotēku darbas virzieniem: pakalpojumi, darbs ar krājumu, publicitāte, novadpētniecība u. c. kā bibliotēku attīstības, koordinācijas un profesionālā atbalsta centram veltīta atsevišķa nodaļa. Izdevumu noslēdz nodaļa par bibliotēku darbu ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā un izmantoto informācijas avotu saraksts.

Lejupielādēt

Ieteikt