Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Latvijas bibliotēkas 2019. gadā

Pārskats sastāv no 6 nodaļām. Izdevuma sākumā sniegts ieskats Latvijas bibliotēku sistēmas aktualitātēs un galvenajos statistikas rādītājos par 2019. gadu. Atsevišķa nodaļa veltīta Latvijas Nacionālās bibliotēkas veikumam, kam seko nodaļa par akadēmiskajām un speciālajām bibliotēkām, skolu bibliotēkām un publiskajām bibliotēkām, pastiprinātu uzmanību veltot bibliotēku darbam ar bērniem un jauniešiem un novadpētniecībai, kā arī redzamākajam 2019. gada jaunievedumam – “3td e-GRĀMATU bibliotēkai”. Izdevumu noslēdz nodaļa par bibliotēku darbu ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā un izmantoto informācijas avotu saraksts.

Lejupielādēt

Ieteikt