Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Preses relīze

CSP publicē Latvijas karti ar senioru visblīvāk apdzīvotajām teritorijām

Reaģējot uz aicinājumu īpaši pasargāt gados vecākos iedzīvotājus COVID-19 ierobežošanas laikā, Centrālā statistikas pārvalde piedāvā karti ar blīvi apdzīvotām teritorijām, kurās 65 gadus un vecāku iedzīvotāju īpatsvars pārsniedz 30 %.

Karte - Blīvi apdzīvotas teritorijas ar vismaz 50 pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kurās 65 gadus un vecāku iedzīvotāju īpatsvars pārsniedz 30 % 2019. gada sākumā

2019. gada sākumā Latvijā ir 55 apdzīvotas teritorijas no 1187 (vismaz 50 iedzīvotāju), kurās 65 gadus un vecāku iedzīvotāju īpatsvars pārsniedz 30 %, proti – teju katrs trešais teritorijas iedzīvotājs ir seniors. Vidēji Latvijā ir 20 % iedzīvotāju vecumā virs 64 gadiem.

Visaugstākais senioru īpatsvars ir 15 blīvi apdzīvotās teritorijās, kurās atrodas veco ļaužu aprūpes iestādes – Ziedugravās (92 %), Liepkalnes skolā (84 %), Sociālās aprūpes centrā “Siltais” (82 %), Rokaižos (82 %), Gatartas pansionātā (73 %), Mežmaliešos (66 %), Raudā (64 %), Saleniekos Aglonas pagastā (63 %), Aprūpes namā “Valtaiķi” (63 %), Urgā (62 %), Landzē (61 %), Laucienes pansionātā (60 %), Lutriņu rietumos (60 %), Īslīces pansionātā (60 %) un Celmenē (59 %).

Iedzīvotāju vecuma struktūra blīvi apdzīvotās teritorijās, kā arī to robežas ir publicētas Latvijas Atvērto datu portālā https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/iedzivotaju-skaits.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 27880666

 

Ieteikt