Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Infografika

Vietas ar izteikti augstu vai zemu apmierinātību ar infrastruktūras un vides aspektiem, 2017

Kartēs attēlotas vietas republikas pilsētās (Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā un Ventspilī), kurās apmierinātība ar infrastruktūras un vides aspektiem ir izteikti augsta vai zema, rēķinot pret pilsētas vidējo rādītāju (ja šādas vietas nav izdalītas, tad apmierinātība ar attiecīgo aspektu dažādās pilsētas vietās būtiski neatšķiras).

Aptaujā tika iegūta informācija par iedzīvotāju apmierinātību ar dažādiem pakalpojumiem, kā izglītība un veselības aizsardzība, un ar pilsētas infrastruktūru – ielām, ceļiem, zaļajām zonām, sporta un kultūras objektiem. Iedzīvotāji pauduši savu viedokli arī par drošības jautājumiem, pašvaldību iestāžu darbu, pārvietošanās paradumiem.

Aptauja "Dzīves kvalitāte pilsētās", 2017

Lejupielādēt 

Ieteikt