Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Sievietes un vīrieši Baltijas valstīs (angļu valodā)

Digitālajā interaktīvajā publikācijā “Sievietes un vīrieši Baltijas valstīs” ir pētīta dzimumlīdztiesība un atšķirības starp vīriešu un sieviešu stāvokli sabiedrībā dažādās jomās. Tajā ir iekļauta demogrāfijas, izglītības, nodarbinātības, ienākumu un izdevumu, varas un lēmumu pieņemšanas, sociālās drošības, informācijas tehnoloģiju izmantošanas un atpūtas un tūrisma statistika salīdzinājumā starp dzimumiem Igaunijā, Lietuvā un Latvijā.

Publikācijas izveide ļāva apkopot jau esošos datu avotus, stiprināt institūciju sadarbību starp Baltijas valstu statistikas iestādēm un sniedza iespējas uzlabot datu salīdzināmību. Digitālā publikācija apkopo datus no dažādiem avotiem – oficiālās statistikas, administratīvajiem datiem, kā arī prezentē tos lietotajam draudzīgā un interaktīvā veidā, ietverot interaktīvus vizualizācijas rīkus, infografikas, fotogrāfijas, kā arī analītiskus aprakstus.

Publikācija tapusi kā sadarbības projekts starp Baltijas valstīm 2019. gadā.

Skatīt digitālo publikāciju

Ieteikt