Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Darbaspēka apsekojuma galvenie rādītāji 2020. gadā

Datu krājumā apkopota informācija par Latvijas nepārtrauktā darbaspēka izlases apsekojuma rezultātiem 2020. gadā. Krājumā ietverta informācija par Latvijas iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti (nodarbinātību un bezdarbu), kā arī dati par ekonomiski neaktīvajiem iedzīvotājiem un izglītību. Krājumā sniegta informācija par ekonomiskās aktivitātes galvenajiem rādītājiem Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā. Krājumā iekļauti arī darbaspēka apsekojuma 2019. gada pielikuma-moduļa „ Darba organizācija un darbalaiks” galvenie rezultāti.

Lejupielādēt

Ieteikt